Vacature penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de uitvoering van het financiële beleid van de OMNI vereniging SVT. De penningmeester maakt deel uit van het Omni bestuur en vormt samen met de voorzitter en de secretaris het dagelijks bestuur (DB).

 

Functie-inhoud

 

 • Is verantwoordelijk voor de financiële administratie en verslaglegging in de daarvoor aangewezen digitale systemen, het innen van de contributies, sponsor en reclamegelden, donaties, subsidies en andere gelden van de OMNI;
 • Werkt volgens vastgestelde begrotingsrichtlijnen en draagt zorg voor een goede financiële bedrijfsvoering;
 • Dient de door de afdelingen en door de commissie PR/sponsoring en eventuele andere commissies aangedragen jaarbegroting, ter goedkeuring in bij het Omni bestuur en rapporteert terug;
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaar begroting en eventuele meerjarenbegrotingen en rapporteert per kwartaal over het verloop van de begroting en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen;
 • Voert 3x per jaar voortgangsgesprekken met de penningmeesters van de afdelingen en signaleert tijdig afwijkingen t.a.v. toegekend afdelingsbudget en begrotingsrichtlijnen;
 • Werkt samen met de penningmeesters van de afdelingen t.b.v. financiële verantwoording aan Algemene Ledenvergadering van de OMNI;
 • Geeft aan de kascommissie inzage in alle financiële bescheiden;
 • Stelt, t.b.v. algemene ledenvergadering van de OMNI, de financiële rapportage samen bestaande uit een jaarrekening van het lopende seizoen en een begroting voor het volgende seizoen;
 • Doet voorstellen over hoe met het vermogen en de reserves van de vereniging kan worden omgegaan;
 • Is bevoegd leden met een contributie achterstand en sponsoren met een betalingsachterstand aan het bestuur voor te dragen tot schorsing c.q. contract te verbreken;
 • Onderhoudt contact met de kledingcommissie en het bestuurslid PR/sponsoring inzake kleding en sponsoren voor de facturering.

 

Tijdsbesteding

 • Informeel naar eigen invulling
 • 10 x per jaar bestuursvergadering
 • 1 x jaarvergadering
 • Telefonische en mail contacten enkele uren per maand.

 

Geboden wordt

 • Een zelfstandige taak waarin de vrijwilliger zich optimaal kan ontplooien
 • Een scholing die bij de functie hoort, indien gewenst
 • Wordt ruimschoots ingewerkt door de huidige penningmeester

 

Kwalificaties

 • Ervaring in het financiële domein
 • Vermogen om in teamverband te werken
 • Integer en punctueel, goede sociale eigenschappen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Uitstekende digitale vaardigheden passend bij de functie

Heb je zin om een bijdrage te leveren aan onze OMNI vereniging SVT of heb je vragen, laat mij dat dan weten.

Trijnie Faber, voorzitter Omni bestuur, 0653771658, of mail voorzitter@svtynaarlo.nl

©2024 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?