Wie zijn wij…

Visie

De Sportvereniging Tynaarlo wil een actieve bijdrage leveren aan brede sportmogelijkheden in het dorp Tynaarlo waardoor het mogelijk wordt voor de inwoners van alle leeftijden om met succes en naar tevredenheid laagdrempelig deel te kunnen nemen aan één of meerdere sportactiviteiten.

Doelstelling

Sport is een van de pijlers van een gezonde samenleving. Sport in ons dorp betekent niet alleen directe deelname aan een sportactiviteit. Maar sport is ook van groot belang voor de kwaliteit van leven door als vrijwilliger betrokken te zijn bij de sportvereniging. En niet in de laatste plaats levert de sportvereniging een belangrijke bijdrage aan de onderlinge samenhang in het dorp.

Wij willen de huidige aangesloten afdelingen gymnastiek, voetbal, volleybal en wandelen door ontwikkelen en versterken. Daarnaast willen we ons aanbod aan groep sportmogelijkheden op basis van de vraag vanuit verschillende leeftijdsgroepen uitbreiden. Waarbij we er van uitgaan dat de sportbeoefenaar van de toekomst andere eisen stelt aan de sportvereniging dan in het verleden.  De Sport Vereniging Tynaarlo wil als een financieel gezonde vereniging voor jong en oud een rol van betekenis spelen.

De sportmogelijkheden zijn inmiddels uitgebreid met voetbalteams van 35+ en 45+, waarbij gespeeld wordt op een kleiner veld met 7 tegen 7. Ook heeft Walking football haar intrede gedaan en is er een damesgroep, die 1x per week traint en af en toe een wedstrijd speelt.

Bij de afdeling gymnastiek zijn al enige tijd voorbereidend turnen, turnen en air flow & co activiteiten, die met name door de jeugd uitgevoerd worden.

Zoals gezegd, een sportvereniging, die financieel laagdrempelig is en wil blijven, waardoor inwoners in en rondom Tynaarlo aan sport kunnen deelnemen. Belangrijk hierin zijn de vele sponsoren en adverteerders, die ons financieel steunen. Als tegenprestatie bestaat o.a. de mogelijkheid voor het plaatsen van een reclamebord om het hoofdveld, advertenties in de sportkrant, kleding sponsoring van een jeugd- of senioren voetbalteam, logovermelding op de (voorpagina van de) website, inclusief een weblink en logovermelding op het digitale informatiescherm in de kantine, dat tijdens de openingsuren van de kantine in gebruik is.

In onze MFA De Spil kunnen niet alleen sport-gerelateerde activiteiten plaats vinden, doch ook niet-sport gerelateerd activiteiten.

Activiteiten, die voorheen in het voormalige dorpshuis plaatsvonden, kunnen nu in de Spil worden uitgevoerd. Kaartclubs, koersbal, de ruil-bieb en het repeteren van een muziekband zijn reeds actief in de Spil.

Daarnaast kunnen er tal van activiteiten plaatsvinden, zoals:

  • Het verzorgen van lezingen;
  • Het verzorgen van cursussen;
  • Een ruilbeurs;
  • Vergaderingen en overleggen.

Hiervoor zijn tal van middelen beschikbaar, zoals TV schermen, beamer, geluidsinstallatie etc.

Verder zijn er mogelijkheden voor een hapje en drankje tijdens of na een bepaalde activiteit in een prima uitgeruste kantine en/of op een ruim terras.

Tevens bestaat de mogelijkheid om voor een activiteit velden en kleedfaciliteiten te reserveren.

Reserveringen kunnen gedaan worden bij de beheerder, te bereiken op 06-25067122.

©2024 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?