Veilig Sportklimaat

VEILIG SPORTKLIMAAT.

 

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerker en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn.

 

Daarom hebben wij als SVT voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel overschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door onze vereniging wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.  Klik hier voor de gedragsregels, opgesteld door NOC*NSF, die ook voor onze vereniging SVT gelden.

 

Daarnaast hanteren wij een nog breder preventief beleid.

 

 1. VOG regeling
 2. Vertrouwenscontactpersoon

 

 

1: Van elke vrijwilliger, stagiair (e) of betaalde kracht vragen wij om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Dit kan gratis bij ons gratis gebeuren. Voor elke vrijwilliger, stagiair ( e)  of betaalde kracht geldt dit als een verplichting.

 

2: Wij kennen binnen onze vereniging 2 vertrouwenscontactpersonen. Deze zijn het eerste aanspreekpunt binnen onze vereniging voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen binnen de vereniging; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.

Met het formulier, te vinden op onze site onder Informatie – Vertrouwenspersonen, kan men contact opnemen met één van onze vertrouwenscontactpersonen.

 

Seksuele intimidatie en misbruik

 

Wij hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sportomgeving te creëren en om te handelen als het mis gaat.

 

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:

enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

 

Incidenten en meldingen in de sport rondom seksuele intimidatie variëren van verbale intimidatie (seksuele dingen roepen naar iemand) en niet-functionele of ongewilde aanrakingen (masseren waar het niet nodig is bij een blessure) tot aanranding, verkrachting en langdurig seksueel misbruik.

 

Bij grooming gaat het over langdurige trajecten waarbij kinderen bevriend raken met een volwassene waarna er op een moment misbruik plaatsvindt. De laatste jaren zijn sociale media en filmen vaker onderdeel van een incident.

 

De werkgroep Veilig Sportklimaat is al een aantal keren bijeen geweest en zal deze weken de vragenlijst uitdelen aan alle leden en vrijwilligers. We verzoeken alle leden om de vragenlijst in te vullen, in de witte envelop te doen, en voor 15 maart in de speciale felgroene brievenbus te deponeren die in de Spil, gymzaal of bij de Alldro staat. Afgeven bij de leiding kan ook. Als werkgroep willen we graag weten waar we staan op dit moment. We ontvangen graag tips in hoe we zaken kunnen verbeteren. De vragenlijst kan anoniem worden ingevuld. We staan open voor kritiek, want kritiek is gratis advies. Veilig(er) sporten laten we er samen aan bouwen en niemand uitsluiten!

 

 

 

Geacht lid, vrijwilliger of ouder/verzorger van een lid van onze sportvereniging. We hebben u nodig!

 

Een veilig(er) sportklimaat bij SVT. Dat is het doel van onze werkgroep. In deze werkgroep zitten de voorzitters van alle afdelingen van SVT, een specialist op het gebied  van veiligheid in de sport, een vertegenwoordiger van VAKO, een sportleidster gym, en 2 ex-sporters (voetbal en turnen) van SVT.

 

Hoe gaan we om met pesten, hebben we te maken met schelden of ongewenste aanrakingen? Zomaar een paar dingen waar we het met elkaar over moeten hebben. De spelregels in de sport zijn vaak wel bekend, maar hoe gaan we om met gedragsregels en wat zijn onze huisregels waar we elkaar op mogen aanspreken? Een veiliger sportklimaat dus bij SVT. Dat is het doel.

 

Hierbij ontvangt u een belangrijk formulier waarbij we u vragen deze in te vullen. Dit invullen kost ongeveer 5 minuten van uw tijd. De door u aangeleverde informatie geeft ons een goed beeld van waar we nu staan en welke verbeterpunten er zijn.

 

De checklist kan anoniem worden ingevuld maar het is ook mogelijk om uw naam achter te laten als u dat wenst, zodat we in dat geval de mogelijkheid hebben om er later in het proces dieper op in te gaan.

 

Voor ouders van kinderen die lid zijn bij SVT willen we vragen om zoveel mogelijk de informatie bij de kinderen zelf op te halen en dit dan in te vullen op het formulier.

 

Na het invullen kan het formulier in een dichte envelop worden ingeleverd in de felgroene brievenbussen die in de Spil, in de gymnastiekzaal en bij de Alldro staan. Afgeven aan de leiding kan ook.

 

Vragen en antwoorden:

 

 • Vul ik het formulier in als gezin of per lid?                                                                                                               Per lid
 • Tot wanneer kan ik het formulier inleveren?                                                                                                            Vóór 15-3-2023
 • Kan ik extra formulieren krijgen, bijvoorbeeld bij meerdere leden of vrijwilligers in een gezin?                 Ja, via de website of leiding
 • Ook invullen als alles volgens mij goed gaat?                                                                                                           Ja zeker, ook dat horen we graag
 • Ik ben lid van twee afdelingen, dan ook twee formulieren invullen?                                                                  Ja per afdeling kan dit verschillen
 • Ik ben alleen vrijwilliger, ook dan de checklist invullen?                                                                                       Ja graag

 

Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze checklist of wilt u uw verhaal liever niet aan het papier toevertrouwen, neem dan contact met ons op via:

 

 • Siep Diemer                06-20362837                    of                          voorzitter-binnensport@svtynaarlo.nl
 • Klaas Boonstra           06-30150303                    of                          voorzitter-wandelen@svtynaarlo.nl
 • Egbert Leiting            06-53680548                    of                          voorzitter-voetbal@svtynaarlo.nl

 

Of met onze vertrouwenscontactpersonen.

 

 • Jiska Weijermans 06-14776257              Klaas Kasper               06-55102051

©2024 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?