100 jaar in 2047, en dan?

SVT bestaat dit jaar 75 jaar. Dat is echt al heel lang. Hoe kan dat? Daar zijn verschillende redenen voor. De belangrijkste is wel dat de vereniging met haar tijd is meegegaan en goed heeft geluisterd naar de steeds veranderende  (sport)behoeften van jullie, de leden.

In 2047 bestaat SVT 100 jaar. En hoe ziet de vereniging er dan uit? Dat weten we niet, maar wat we wel weten is dat we voortdurend met onze tijd mee moeten gaan.

 

Een omni brede werkgroep is daarom de afgelopen maanden bezig geweest om na te denken over de toekomst van SVT. Dat is gebeurd met behulp van de input uit de vragenlijsten die door (een deel) van de leden is ingevuld. Deze inzichten hebben nu geresulteerd in concrete plannen, waar we de komende jaren met jullie aan willen werken.

 

Deze toekomstplannen zijn woensdagavond 9 maart in de SPIL besproken met leden afkomstig uit de verschillende afdelingen.

Conclusie van de avond was dat de werkgroep met de gepresenteerde plannen SVT versterkt, maar ook dat het tijd en nog veel inzet van iedereen vraagt om al die plannen waar te maken. We zullen het dus echt met zijn allen moeten doen. Samen vooruit!

 

De werkgroep gaat nu verder met de volgende stap: de input van de avond verwerken en het meerjarenplan afmaken. Tijdens de jaarvergaderingen van de afdelingen Voetbal en Gymnastiek/turnen/volleybal zal hier ook bij stil worden gestaan. Tot slot zal op de Algemene Leden Vergadering van oktober het plan worden gepresenteerd en aan jullie worden gevraagd akkoord te gaan met het Meerjarenplan SVT 2022-2026.

 

Mede namens de leden van de werkgroep meerjarenplan SVT,

Trijnie Faber (voorzitter SVT).

©2024 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?