Update werkgroep veilig sportklimaat

De werkgroep is ondertussen uitgebreid met Edmond Varwijk van VAKO omdat we vooral bij afdeling Voetbal veel samen organiseren en het daarom goed is dat we ook in het beleid veilig sportklimaat samen optrekken. De inbreng en ervaring van Edmond is zeer waardevol en daarmee is hij nu al van grote toegevoegde waarde gebleken.

Ook is de werkgroep uitgebreid met Liza Arends. Zij heeft vroeger bij SVT geturnd maar is al vroeg doorgestroomd naar het hoogste niveau binnen Nederland en heeft daar helaas minder goede ervaringen opgedaan op het gebied van veiligheid en respect. Als ervaringsdeskundige weet zij als geen ander wat de impact daarvan kan zijn op de rest van je leven. We zijn heel blij met haar inbreng. Het geeft heel veel inzicht en motiveert de hele groep om er echt voor te zorgen dat er binnen SVT een veilig sportklimaat gewaarborgd wordt.

Ondertussen is de aangekondigde enquête verspreid onder onze leden en vrijwilligers. Mocht iemand die onverhoopt niet hebben ontvangen, dan is hij ook op de website te vinden (https://www.svtynaarlo.nl/wp-content/uploads/2023/02/Checklist-veilig-sport-klimaat-svt.docx). Deze enquête kan tot en met 15 maart worden ingevuld en ingeleverd bij een van de brievenbussen in de Sporthal, bij de Aldro en in De Spil. Wij hopen echt dat u hiervoor even de tijd wil nemen. Het invullen kost u slechts 5 minuten en het geeft ons een goed beeld hoe onze leden en vrijwilligers het sportklimaat binnen de vereniging op het ogenblik ervaren. Daarmee geeft het de werkgroep informatie waar behoefte aan is binnen SVT en waar prioriteit aan moet worden geven. Het geeft dus essentiële informatie om een goed beleid te ontwikkelen met betrekking tot een veilig sportklimaat. Daarom nogmaals een klemmend verzoek om de enquête in te vullen! We hopen in een volgende nieuwsbrief de uitkomsten van deze enquête te kunnen delen en te vertellen wat ermee wordt gedaan.

©2024 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?