Meerjarenbeleidsplan

In oktober starten we met het maken van een Meerjarenbeleidsplan (MJP). In dit beleidsplan schetsen we een (toekomst)beeld van de vereniging, met daarin een aantal vaste items. Dit zijn o.a. doelstellingen voor de komende jaren, sterke kanten en verbeterpunten van de vereniging, kansen en bedreigingen voor de toekomst, het neerzetten van een goede organisatiestructuur, het maken van een tijdspad waarin je aangeeft wanneer je wat gaat doen, wie dat gaan doen en wie er verantwoordelijk voor is/zijn, etc. Verder is het beleidsplan een middel om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Ander voordeel is dat het beleidsplan een prima visitekaartje is voor bijv. gemeente, sponsoren en potentiële sponsoren.

Daar trekken we een half jaar voor uit. We vinden het belangrijk dat er draagvlak en herkenning ontstaat voor het plan dat er uiteindelijk komt te liggen. Daarom organiseren we een zodanig proces dat een brede geleding van de omni vereniging daarbij betrokken wordt. We verwachten veel input van leden, vrijwilligers en van de afdelingen.

Op de algemene ledenvergadering van dit najaar zal dit onderwerp zeker aan de orde komen.

Ingeval je denkt dat je een goede bijdrage kunt leveren aan zo’n meerjarenbeleidsplan, meld je dan alvast aan bij Trijnie Faber, voorzitter HB emailadres voorzitter@svtynaarlo.nl.

©2024 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?