Van de vrijwilligerscommissie

Vanaf 2023 is er een vrijwilligerscommissie gestart om een gestructureerd en georganiseerd vrijwilligersbeleid in te voeren voor SVT. Geen vrijwilligers betekent geen SVT.

Het doel van de commissie is om samen met alle afdelingen beter te zorgen voor de vrijwilligers!

Er is al een grote groep vrijwilligers actief, waar we heel blij mee zijn, maar graag zien we er nog veel meer. Vele handen maken licht werk.

De visie en missie van SVT is dat ieder lid het als een morele verplichting ziet om iets te doen voor de vereniging.

 

Voorstellen huidige commissie      

Iris van Rooij

Sinds 2012 woon ik in Tynaarlo aan de Hunebedstraat en speel al een aantal jaar met veel plezier volleybal binnen SVT.

Mijn beide kinderen genieten van de gym en het voetballen in Tynaarlo.

Eerder heb ik meegeschreven aan het meerjarenplan van SVT. Het is dan ook mooi om daar een vervolg aan te kunnen geven binnen het vrijwilligersbeleid.

 

 

Anita Lammers

Vanaf 1995 woon ik Tynaarlo. Eerst aan de Arlo en in 2001 zijn wij verhuisd naar de Onlandweg. Al snel kwam ik in aanraking met Svt. Erik was leider bij ‘t 4e afd. Voetbal en ik heb toen een aantal jaren de shirts, broekjes + sokken van dit team gewassen.  Intussen gingen onze kinderen naar gym en al gauw ben ik gevraagd voor een bestuursfunctie binnen de afdeling gymnastiek. Ruim 5 jaar ben ik actief geweest als penningmeester. Vervolgens heb ik nog een aantal jaren geholpen in de kantine, bardiensten draaien en kantinedienstroosters maken. Sinds 2017/2018 ben ik bestuurslid van afdeling wandelen. Dit doe ik met veel plezier. Vorig jaar heb ik meegeholpen met maken van het vrijwilligersbeleid en nu help ik mee bij de vrijwilligerscommissie.

 

Waar zijn we nu mee bezig?          

Binnenhalen

Om goed in beeld te krijgen welke vrijwilligerstaken er allemaal zijn en wat de omvang is van een taak, is er een start gemaakt met het maken van een databank. Hierin staan alle taken, functies en acties die binnen SVT door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden.

We hebben tijdens de vrijwilligersavond al van veel mensen respons gehad op de vraag wat ze doen, maar zouden dit graag van alle vrijwilligers willen weten.

 

!!!!Oproep!!!!

Mocht je niet op de vrijwilligersavond zelf zijn geweest of wel geweest maar niets hebt ingeleverd dan aandacht voor het volgende:

Graag willen we van elke vrijwilliger binnen SVT weten wat zijn/haar taken nu al zijn.

We zien dit graag terug door onderstaande gegevens op te sturen naar: vrijwilliger@svtynaarlo.nl

Mocht je het ook leuk vinden om mee te denken binnen het beleid van de vrijwilligers; we zoeken nog 2 leden.

Neem dan contact op met Iris van Rooij en Anita Lammers:  vrijwilliger@svtynaarlo.nl  of 0613080321

Wat is uw naam- en achternaam:

………………………………………………………………………………………….

Wat doet u al aan vrijwilligerswerk voor SVT?

1………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………..

3……………………………………………………………………………………….

4…………………………………………………………………………………………

©2024 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?