Verslag informatieavond ‘Samenwerking met SVT/VAKO’

Op 13 oktober jl. heeft de werkgroep ‘samenwerking met SVT/VAKO’ een informatieavond gehouden voor de ouders, verzorgers, leiders en trainers van onze voetbalvereniging, afd. jeugd.

Het doel van deze avond was om u te informeren over de samenwerking tot nu toe en de samenwerking voor in de toekomst. Naast het informeren wilden we u de gelegenheid geven uw vragen/wensen/meningen m.b.t. de toekomstige samenwerking met ons te delen. De bijeenkomst was dus niet bedoeld om besluiten te nemen.

Hieronder volgt een verslag van deze bijeenkomst.

De avond was opgesplitst in twee delen. Het eerste deel was bestemd voor de betrokkenen van de teams JO-8 t/m JO-12. Het tweede deel was bestemd voor de betrokkenen van de teams JO-13 t/m JO-17 en de meidenteams. De eerste bijeenkomst werd bezocht door een 15 tal personen. Het tweede deel van de bijeenkomst leverde geen bezoekers op.

Na een inleiding m.b.v. een presentatie was er gelegenheid tot het stellen van vragen en/of het benoemen van wensen en meningen:
– Hoe zit het met de organisatiestructuur in geval van een SJO (dit in het licht van wie er verantwoordelijk is voor indelingen/beslissingen)?
Een SJO (Samenwerkende Jeugd Opleiding ) krijgt een eigen bestuur, bestaande uit leden van beide verenigingen, vallend onder het algemene bestuur van beide verenigingen. Over indelingen van teams moeten beide verenigingen gezamenlijke afspraken maken.

– Hoe zit het als het aantal te leveren spelers van beide verenigingen niet in evenwicht is, bijvoorbeeld 2 tegen 8? Wat betekent dat voor de vraag op welke locatie gespeeld en getraind wordt?
Ook hierover moeten beide verenigingen gezamenlijke afspraken maken, waarbij het uitgangspunt een verdeling op basis van ‘fifty-fifty’ zou kunnen zijn.

– In hoeverre hebben beide verenigingen elkaar nodig om teams op de been te krijgen?
Het totaal aantal jeugdleden per vereniging loopt niet ver uiteen: bij SVT iets meer jongere jeugd, bij VAKO iets meer oudere jeugd. Er kan dus gesteld worden dat samenwerking nodig is om van alle leeftijdscategorieën een team te formeren.

– Wat als SVT wel voldoende spelers heeft om zelfstandig een team te formeren?
Bij de aanwezigen lopen de meningen uiteen: een deel geeft aan voorstander te zijn van het formeren van een team bestaande uit spelers van het eigen dorp als dat mogelijk blijkt te zijn, zeker bij de jongste teams. Dit zal de binding met de eigen vereniging vergroten en geeft duidelijkheid. Daarnaast geeft een deel aan voorstander te zijn van gemixte teams, bestaande uit spelers van beide verenigingen. Men verwacht niet dat kinderen erg zouden moeten wennen aan gemixte teams, ook niet de jongste leden. De samenwerking zou daarmee sneller als ‘gewoon’ worden ervaren. Bovenstaande wordt door de aanwezigen ervaren als een belangrijk bespreekpunt m.b.t. de samenwerking.

– Wat gebeurt er als er zoveel spelers beschikbaar zijn dat er twee teams geformeerd kunnen worden van een bepaalde leeftijdscategorie? Wordt er dan geselecteerd? Welke criteria worden daarvoor gebruikt?
Ook deze vraag zal beantwoord moeten worden in overleg met beide verenigingen. Wellicht zal een technische commissie hierin een belangrijke rol spelen. Er wordt opgemerkt dat het spelen en trainen met teamgenoten van hetzelfde niveau het plezier in het spel kan verhogen.

– Hoe worden trainingen geregeld binnen de samenwerking?
Het streven zou moeten zijn dat er evenveel trainers/leiders van beide verenigingen worden ingezet. De realiteit kan echter een ander beeld laten zien. Het zou kunnen gebeuren dat trainers/leiders op beide locaties ingezet worden. Dat gebeurt overigens momenteel ook.

– Waarom worden niet meer verschillende leeftijden (bijvoorbeeld 13 en 15) gebruikt om 1 team te maken?

Antwoord: de afgelopen jaren waren de leeftijdsverschillen dusdanig groot dat dat niet mogelijk was. Niet iedereen is voorstander van het formeren van teams bestaande uit spelers van uiteenlopende leeftijd (sociaal-emotioneel/belevingswereld).

Opmerkingen:

– het is van groot belang dat er door de besturen van beide verenigingen richtlijnen opgesteld gaan worden omtrent indelingen, selectie, locaties voor wedstrijden en trainingen. Dit om discussie en misverstanden te voorkomen voor alle betrokkenen.
– De samenwerking tussen beide verenigingen tot nu toe wordt door de aanwezigen over het algemeen als zeer prettig ervaren.

Het verslag van deze bijeenkomst wordt teruggekoppeld naar het bestuur van de afdeling voetbal en het hoofdbestuur van SVT. Deze zal vervolgens worden gebruikt als input voor het verdere traject.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met sportieve groet,
Werkgroep ‘Samenwerking  met SVT/VAKO’
(Wessel Jongens, Menno Geerligs, Arjan Bakema, Johan Boer, Henk Westerhof, Hans Westerhof)

©2024 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?