Nieuws vanuit de Werkgroep Veilig Sportklimaat

Naar aanleiding van een veilig sport klimaat als één van de doelstellingen in het Meer Jaren Plan heeft het omni-bestuur een werkgroep gevraagd om die doelstelling verder uit te werken. Deze werkgroep is dinsdag 15 november voor het eerst bijeengeweest en bestaat uit Floor Ringelink, Henk Arkesteijn, Rosalie Kranenburg, Siep Diemer, Egbert Leiting, Roel Petter en Klaas Boonstra. Helaas kon Henk Arkesteijn er deze keer om gezondheidsredenen niet bij zijn maar we hopen dat hij tijdens de volgende vergadering de werkgroep alsnog kan komen versterken. 

Werkgroep Veilig Sportklimaat

Werkgroep veilig sportklimaat 

In eerste instantie is er gekeken naar de opdracht die vanuit het omni-bestuur aan de werkgroep was meegegeven waarbij werd geconcludeerd dat die heel ruim was gesteld en wij voor onszelf eerst beter willen kaderen wat wij de komende periode met de werkgroep willen bereiken. 

We hebben het gehad over wat voor ons persoonlijk een veilig sportklimaat betekent en daarbij kwamen we er al snel achter dat we eigenlijk niet goed weten wat er binnen SVT speelt. Er werden door verschillende leden van de werkgroep voorbeelden genoemd waar andere leden totaal geen weet van hadden. Daarom is besloten eerst via een vragenlijst te gaan inventariseren wat er speelt binnen onze vereniging en in welke mate de leden zich veiligheid te voelen binnen onze vereniging. Deze vragenlijst zal binnen kort worden rondgestuurd en we zouden het erg op prijs stellen wanneer u even de tijd zou willen nemen om die in te vullen. 

Naast het in kaart brengen van wat er binnen onze vereniging leeft en wat de behoeften zijn van onze leden, zal er ook gekeken worden bij andere verenigingen hoe daar de veiligheid wordt gewaarborgd en wat de verschillende sportbonden aan informatie hierover beschikbaar hebben. 

Aan de hand van de bovengenoemde interne en externe oriëntaties zal worden bepaald op welke punten volgens ons het protocol veilig sport klimaat moet worden verbeterd en aangevuld. Ook zal gekeken worden hoe ervoor gezorgd moet worden dat het protocol niet alleen op papier bestaat maar ook in de cultuur binnen de vereniging gaat leven en daarin wordt verweven. 

In de volgende nieuwsbrief hopen we u een terugkoppeling te kunnen geven van de uitkomsten uit de vragenlijst en het onderzoek hoe het buiten SVT is geregeld. Aan de hand daarvan hoopt de werkgroep te kunnen presenteren waar de zij concreet mee aan de slag gaan. 

 

©2024 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?