Update van de werkgroep veilig Sportklimaat

De werkgroep Veilig Sportklimaat heeft ondertussen niet stil gezeten. We hebben de uitkomsten van de enquête geëvalueerd en daaruit de punten gehaald waarin wij als SVT nog kunnen groeien. We hebben op de enquête ruim 100 reactie gehad verspreid over alle afdelingen, over zowel de jeugd als volwassenen en over zowel actieve leden als vrijwilligers. Hierdoor hebben wij een goed beeld kunnen krijgen over hoe een veilig sportklimaat leeft en waar behoefte aan is binnen de vereniging breed. Hier waren we heel blij mee en het heeft ons goed geholpen bij het bepalen van het beleid voor de komende periode. Dank daarvoor!  

Uit de enquête bleek dat er soms negatief gedrag plaats vindt op de persoon zoals uitschelden, beledigende opmerkingen maken, pesten, duwen, slaan en schoppen. Het is belangrijk dat er meer bewustzijn ontstaat van wat dat met iemand kan doen en dat men elkaar daarop aanspreekt. Daarbij is het belangrijk dat men weet dat er een gedragscode is en wat we daarin met elkaar hebben afgesproken over hoe we met elkaar omgaan.  

Ook is naar voren gekomen dat de begeleiding van trainers en coaches, vooral op sociaal vlak, beter zou kunnen. Vanuit de trainers en coaches komen signalen dat die zich kwetsbaar voelen en graag meer duidelijkheid willen over de grens wat nog wel en niet wenselijk is. Maar ook vanuit de sporters zelf komen signalen dat elke trainer/ coach zijn eigen aanpak heeft en dat daar geen toezicht op of overleg over is.  

Als laatste komt uit de enquête dat de regels over telefoongebruik beter bekend zouden moeten zijn. Ook wordt er in WhatsApp-groepen soms op een manier gecommuniceerd waar andere groepsleden moeite mee hebben terwijl ze niet uit de groep kunnen stappen omdat ze dan essentiële informatie missen.   

Met deze bovengenoemde punten zijn we aan de slag gegaan en we hebben aan de hand daarvan een eerste aanzet geschreven voor een beleidsplan en omgangsregels.  

We gaan op 3 juli nog met de trainers en coaches een bijeenkomst organiseren om te kijken wat er bij hen leeft en hoe zij het beste op sociaal vlak ondersteund kunnen worden. De input van die bijeenkomst zal vervolgens nog verwerkt worden in het beleidsplan en in de omgangsregels waarna die worden voorgelegd aan de afdelingsbesturen en het OMNI-bestuur.  

Op 18 april heeft Roel Petter nog voor de besturen en VCP een cursus gehouden genaamd ‘De Actieve Omstander’. Daarin werd uitgelegd wat mensen weerhoudt om iets te doen wanneer ze getuige zijn van onwenselijk gedrag. Hij heeft handvaten gegeven om over die mentale blokkades heen te stappen en toch iemand rechtstreeks daarop aan te spreken of andere manieren te gebruiken om dat onwenselijke gedrag tegen te gaan. Deze cursus gaf veel inzicht en we denken dat daar zeker een vervolg op moet komen.  

We zijn dus al een heel eind op weg dankzij de inbreng van alle mensen die op de enquête hebben gereageerd. Uit het aantal reacties kan worden geconcludeerd dat een veilig sportklimaat binnen de vereniging erg belangrijk gevonden wordt. Dat motiveert ons om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk met een goed beleid komen waarmee een veilig sportklimaat voor SVT wordt gewaarborgd.  

©2024 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?