Update samenwerking met VAKO

De afgelopen periode is achter de schermen hard doorgewerkt aan het optimaliseren van de samenwerking met VAKO. De werkgroep “samenwerking met VAKO” heeft onderzoek gedaan naar mogelijke samenwerkingsvormen en een rapport opgeleverd aan het bestuur van de afdeling Voetbal. Vervolgen heeft het bestuur afdeling Voetbal dit rapport besproken met het VAKO bestuur.

In de gesprekken met VAKO is afgesproken om in eerste instantie intensiever te gaan samenwerken binnen de huidige ST (Samenwerkende Teams) structuur. Veel zaken worden nu door VAKO en Tynaarlo allebei afzonderlijk geregeld, we willen ernaar toe dat jeugdzaken veel meer gezamenlijk worden opgepakt. Het eerste urgente onderwerp dat voorligt is de indeling voor seizoen 2022-2023. Hieraan wordt inmiddels hard gewerkt door een werkgroep bestaande uit leden van Tynaarlo en VAKO. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de vorming van een jeugdcommissie waarin zowel vertegenwoordigers van Tynaarlo als van VAKO zullen zitten. Deze jeugdcommissie zal (op termijn) verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken binnen de ST. Dit uiteraard binnen bepaalde kaders en met ondersteuning van de besturen van VAKO en Tynaarlo. De bedoeling is dat in de toekomst steeds meer taken/verantwoordelijkheden richting de jeugdcommissie gaan. Te denken valt dan aan zaken als wedstrijdsecretariaat, coördinatoren, trainers/leiders, scheidsrechterzaken, activiteiten etc.

Door deze stap te zetten verwachten we dat de ST beter zal werken doordat er minder langs elkaar gewerkt zal worden. Daarnaast hopen we dat we zowel organisatorisch als op het veld verder naar elkaar toegroeien. Samenwerking is namelijk noodzakelijk om voetbal voor alle leeftijdsgroepen mogelijk te houden.

Met de vorming van de nieuwe jeugdcommissie komen er nieuwe taken en rollen die ingevuld moeten worden. We komen graag in gesprek met belangstellenden die hieraan willen bijdragen. Ben je geïnteresseerd, meld je dan bij één van de bestuursleden.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de vorderingen.

 

Bestuur Afdeling Voetbal

©2024 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?