Terugkoppeling Algemene Ledenvergadering SVT

Op woensdag 27 september was de Algemene Ledenvergadering van SVT. Dit zijn de belangrijkste besluiten: 

  •  De ALV stemt in met de visie, kaders en aanpak Vrijwilligersbeleid SVT. De visie luidt: Het bestaansrecht van Sportvereniging Tynaarlo ontleent zich aan bijdragen en inzet van vrijwilligers. Er is sprake van wederkerigheid. Ieder lid (vanaf 16 jr. of ouder van een kind) vindt het dan ook vanzelfsprekend als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan de vereniging. Dit is een morele verplichting.
    Deze visie wordt in de statuten opgenomen. 
  • De ALV stemt in met de verlenging van 3 jaar van het voorzitterschap van het Omnibestuur door Trijnie Faber. 
  • De ALV kent het SVT erelidmaatschap postuum (overleden april 2023) toe aan de heer Herman Rubingh vanwege zijn bijzondere verdiensten voor SVT in de jaren 50. 
  • De ALV is akkoord met verhoging van de contributies van 2,5% conform CBS index voor sportverenigingen. Ook stemt ze in met een extra verhoging van de contributie voor turnen. De redenen hiervoor zijn de hogere kosten voor zaalhuur, leiding en afdracht aan KNGU. 
  • De ALV is akkoord met de SVT begroting ‘23/’24
  • De ALV geeft goedkeuring aan het financiële jaarverslag ‘22/’23. 

©2024 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?