Verslag Algemene Ledenvergadering van de afdeling Voetbal maandag 13 september 2021

Maandagavond 13 september was de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Voetbal. Naast vijf bestuursleden waren zestien belangstellenden naar De Spil gekomen. In dit bericht worden de belangrijkste onderwerpen besproken zodat ook de niet aanwezigen op de hoogte zijn van wat er speelt binnen de afdeling.

Voorzitter Egbert Leiting zat voor het eerst de ALV voor en nam de aanwezigen mee in een terugblik op de afgelopen periode die gedomineerd werd door corona en uiteraard het onderzoek naar intensievere samenwerking met VAKO. Hier is al veel over gezegd en geschreven en daarom werd al snel overgegaan naar plannen en wensen voor de toekomst maar niet voordat Egbert aangaf zeer tevreden te zijn met de ontwikkelingen van de afgelopen maanden. Het aantal ingeschreven teams, de trainingsopkomst en de gezelligheid bij de vereniging werden hierbij genoemd.

De belangrijkste wensen waar nu aan gewerkt wordt zijn veldverlichting op het hoofdveld en nieuwe dug-outs. Het omdraaien van het hoofd- en bijveld is ook iets dat onderzocht wordt maar de voor- en nadelen hiervan moeten nog goed tegen elkaar afgewogen worden. Het bestuur wil de communicatie naar de leden verbeteren en kiest hierbij voor de website als belangrijkste kanaal. Daarnaast heeft het bestuur de ambitie om de kwaliteit van de trainingen te verhogen door het werven van nieuwe trainers en de trainers beter op te leiden en te begeleiden. Verder zet het bestuur de zoektocht naar belangstellenden voor de openstaande vacatures voort en wordt er versterking voor met name de oudere elftallen gezocht.

De komende periode zal een drietal personen (Egbert Leiting, Gerco Brands, Wessel Jongens) vanuit de afdeling Voetbal meewerken aan het opstellen van een beleidsplan van de omnivereniging voor de komende vier jaren waarin de afdeling Voetbal de ruimte krijgt om de visie op haar eigen afdeling in te vullen. Door de vergadering werd goedgekeurd dat Jan Hoogenberg overstapt van zijn rol als bestuurslid Meisjes/Dames naar de portefeuille Senioren. Voor de functie bestuurslid Meisjes/Dames wordt nog gezocht naar een geschikte kandidaat.

Vervolgens werden de diverse commissies benoemd en de mensen die stopten werden bedankt. Een bijzonder woord van dank wa er voor Richard Brink die meer dan 20 jaar leider van het 3e elftal is geweest. Het is hierbij goed te noemen dat er nog steeds gezocht wordt naar twee nieuwe wedstrijdsecretarissen voor Jeugd en Senioren.

Hierna werd de samenwerking met de buren van VAKO besproken. Dit jaar zal de optimale samenwerkingsvorm wederom worden onderzocht. Het te volgen proces is afgestemd met het Hoofdbestuur zodat er geen procedurele fouten gemaakt zullen worden. Daarnaast zal extra aandacht zijn voor de wensen van de leden en communicatie naar de leden. Er zijn drie stappen benoemd:

  1. Meetings organiseren en verzamelen wensen en behoeften leden, ouders en kader
  2. Onderzoek naar impact mogelijke samenwerkingsvormen
  3. Samenwerking uitwerken met VAKO

Voor elke stap wordt een werkgroep ingesteld en de bedoeling is dat er in maart een BALV van de afdeling Voetbal gehouden zal worden waarin de leden mogen stemmen voor of tegen het voorstel en dat daarna, bij instemming van de leden, het Hoofdbestuur het plan ter stemming brengt in een BALV. De werkgroep wordt gevormd door Arjen Bakema, Hans Westerhof, Henk Westerhof, Johan Boer en Wessel Jongens. Als er nog andere leden zijn die deel willen nemen meld je dan aan.

Hierna werden de leden van de commissie die het afgelopen jaar zo hard aan de samenwerking met VAKO gewerkt hebben bedankt. Hans, Henk, Johan en Sander, hartelijk dank!

Tot slot werden oud-bestuursleden Albert Raven, Alfred Holman en Roelof Leuning bedankt voor hun jarenlange inzet in het bestuur en alles wat zij daarnaast voor de afdeling Voetbal gedaan hebben. Albert is zes jaar lang penningmeester van het bestuur Voetbal geweest en werd erg gewaardeerd om zijn inzet bij allerlei acties en zijn scherpe vragen. Alfred was 23 jaar bestuurslid waarvan 17 jaar secretaris en doet daarnaast vele dingen zoals kantinediensten en subsidies aanvragen en is een echte verbinder binnen de afdeling. Roelof zat 27 jaar in het bestuur waarvan 10 jaar als voorzitter en is daarnaast 27 jaar lang wedstrijdsecretaris senioren geweest. Verder was Roelof afgevaardigde van de afdeling in het Hoofdbestuur en actief als scheidsrechter. Alfred en Roelof zijn door het bestuur benoemd tot Lid van Verdienste van de afdeling Voetbal en ontvingen hiervoor de bijbehorende oorkonde. Albert, Alfred en Roelof, langs deze weg nogmaals hartelijk dank!

Hierna werden de aanwezigen bedankt voor hun komst en werd de vergadering gesloten.

Het bestuur kijkt ernaar uit de komende periode aan de slag te gaan met het realiseren van de genoemde wensen, het opstellen van een beleidsplan en het onderzoek naar de samenwerking met VAKO. Daarnaast hopen we natuurlijk op sportief en sociaal vlak een mooi seizoen tegemoet te gaan.

©2024 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?