We gaan weer beginnen !

Afdeling Gymnastiek ,

De scholen zijn weer begonnen en SVT gymnastiek begint dus ook weer .

ALLE  gymlessen STARTEN op 1 September  !!

Hieronder het lesrooster voor seizoen 2015 /2016 er is behoorlijk wat in veranderd.

De groepen zijn ingedeeld volgens de schoolgroepen !

Dinsdag:

15.30 – 17.00             Jongens turnen                    o.l.v. Anja Leiting

17.00 – 19.00             Meisjes turnen                     o.l.v. Anja Leiting

19.00 – 20.30   Air flow & co (voortgezet onderwijs)  o.l.v. Anja

 

Woensdag:

19.30 – 20.30        Dames conditiegym    o.l.v. Marleen Kamphuis

 

Donderdag:

17.00 – 18.00         Meisjes groep 5 en 6   o.l.v. Rosalie Kranenburg

18.00 – 19.00         Meisjes groep 7 en 8   o.l.v. Rosalie Kranenburg

 

Vrijdag

14.00 – 14.45     Kleuters groep 1                         o.l.v. Anouk Haayema

14.45 – 15.30      Peuters (met begeleider)             o.l.v. Anouk

15.30 – 16.30      Jongens groep 2, 3 en 4               o.l.v. Anouk

16.30 – 17.30      Meisjes groep 2,3 en 4                  o.l.v. Anouk

17.30 – 18.30      Voorbereidend turnen meisjes   o.l.v. Anouk

18.30 – 19.30      Jongens vanaf groep 5                   o.l.v. Anouk

Zaterdag

9.30 – 12.00     Turnen meisjes en extra turnen voor jongens      o.l.v. Anja Leiting  en   Marleen Kamphuis

 

Anja Leiting:               a.leiting@hetnet.nl   0644551860

Anouk Haayema:        anoukhaayema@hotmail.nl    0652335098

Marleen Kamphuis:    mkamphuis94@live.nl    0650411286

Rosalie Kranenburg:   rosaliekranenburg@msn.com   0624129904

Gymzaal:                    0592-542821

 

Opgaven en opzeggingen moeten schriftelijk doorgegeven worden aan

Mea Kievit gymledenadm.svt@outlook.com

SDC15597

Dance voor Fun ,

Helaas … vanwege te weinig deelnemers zijn we gestopt met Dance voor Fun op de Woensdagmiddag .

 

Air flow ………nieuwe stijl

Wij ontvangen meerdere berichten dat er in Tynaarlo behoefte is aan gymnastiek/recreatief turnen/balsport voor kinderen van het voortgezet onderwijs.

SVT is daar natuurlijk heel blij mee en wil heel graag met deze kinderen in gesprek om te kijken wat de doelgroep precies wil en wat SVT daarin kan betekenen.

Dit zal zijn op dinsdag 1 september om 19.00 uur in de gymzaal van Tynaarlo.

Als je 1 september niet kunt, kun je je ideeën via de mail sturen naar a.leiting@hetnet.nl of

app/bel  06-44551860

Sportieve groet, Anja Leiting Trainster SVT Tynaarlo

 

Voorbereidend turnen ,

Er is ook nog veel ruimte voor meisjes in de voorbereidend turnen groep ,Meisjes vanaf 5 Jaar  tot 8 jaar mogen hier aan deelnemen vind uw dochter turnen leuk dan kan ze hier de eerste  basis elementen leren  , de lessen worden op vrijdag om 17.30 tot 18.30 gegeven .

 

Ouders van de gymleden en leden,

Zaterdag 29 augustus zijn wij van SVT afdeling gymnastiek aan de beurt om de hoofdtribune van de TT baan te vegen.

Wij ontvangen hiervoor een bijdrage voor in de clubkas. (kunnen we iets extra’s van doen en / of de contributie zo laag mogelijk houden)

Hierbij doen we een oproep aan de ouders van onze leden en aan de wat oudere (jeugd) leden om te helpen. Het kost u maar een paar uurtjes.

Meld u alstublieft aan om even mee te gaan vegen.

We vertrekken om 18.00 uur vanaf de gymzaal.

Graag opgave via de mail gymledenadm.svt@oulook.com

Alvast bedankt Groeten Mea Kievit

 

Dames conditie groep  de lessen beginnen weer op 2 September !

 

 

 

 SVT Afdeling  gymnastiek en volleybal

uitnodiging

algemene ledenvergadering

 

Geacht lid:

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van

Dinsdag 15 september 2015                                        

Aanvang: 20:00 uur in de kantine bij de sportvelden

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering(09-09-2014)
  3. Jaarverslag van de secretaris
  4. Jaarverslag van de penningmeester
  5. Contributie
  6. Kascommissie
  7. Verkiezing nieuw kascommissielid
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

De verslagen, behorende bij deze vergadering kunnen per email worden opgevraagd bij Liesbeth Kamphuis: liesbeth.kamphuisr@live.nl

 

Het Bestuur.

©2020 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

of

Log in met uw gegevens

Forgot your details?