Voetbal – Organisatie & Beleid

Beleidsplan s.v. Tynaarlo afdeling Voetbal 2014 – 2017

17 juni 2014

Inhoud van de presentatie

 • Missie
 • Visie
 • Overzicht risico’s en kansen
 • Speerpunten
 • Organogram:

– afd. voetbal
– jeugdcommissie
– technische jeugdcommissie

 

Missie

De afdeling voetbal van SV Tynaarlo stelt zich ten doel het beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn vormen.

 

Visie

 • Aanbieden van voetbalsport op recreatief en prestatief niveau voor jong/oud, man/vrouw
 • Streven naar sociale saamhorigheid
 • Jeugd als belangrijke pijler van de club
 • Voetballen op zo hoog mogelijk niveau met spelers van eigen club
 • Geen vergoedingen aan spelers
 • Actief vrijwilligersbeleid
 • Financieel gezonde club
 • Constructieve samenwerking met andere verenigingen
 • Behoud van eigen complex en autonomie

 

Overzicht risico’s en kansen

 • Samenstelling ledenbestand:
  – lichte afname ledenaantal verwacht – langer actief voetballer blijven – opkomst meiden- en damesvoetbal
 • Bezuinigingen gemeenten en toenemende lasten
 • Afname van aantal beschikbare vrijwilligers. Dit kan leiden tot:

– samenwerking op teamniveau met andere verenigingen – inzetten op automatisering en digitalisering

– vrijwilligerswerk koppelen aan lidmaatschap

– actief vrijwilligersbeleid (begeleiding, scholing, vergoeding)

 

 

Speerpunten komende jaren

 • •Technisch beleidsplan
  •Eigen jeugdtrainers opleiden
  •Aandacht voor meiden- en damesvoetbal
  •Aandacht voor overgang jeugd/seniorenvoetbal
  •7 x 7 voetbal voor oudere voetballer
  •Aandacht voor werving nieuwe (jonge) voetballers en voetbalsters
  •Zoeken naar meerdere bronnen van inkomsten
  •Vrijwilligersbeleid:
  – voldoende vrijwilligers – kwaliteit – begeleiding nieuwe vrijwilligers – ook jonge vrijwilligers – scholing en passende vergoeding
  • Een passende organisatiestructuur
  • Een jeugdbeleidsplan: structuur, taakverdeling,
  verantwoordelijkheden

 

Voorstel nieuwe situatie

978_robabank

 

 

pensioenraad

Organogram ALV

Organogram Technische Jeugdcommissie

Organogram Jeugdcommissie

©2021 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?