Veilig Sportklimaat

VEILIG SPORTKLIMAAT.

 

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerker en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn.

 

Daarom hebben wij als SVT voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel overschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door onze vereniging wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.  Klik hier voor de gedragsregels, opgesteld door NOC*NSF, die ook voor onze vereniging SVT gelden.

 

Daarnaast hanteren wij een nog breder preventief beleid.

 

  1. VOG regeling
  2. Vertrouwenscontactpersoon

 

 

1: Van elke vrijwilliger, stagiair (e) of betaalde kracht vragen wij om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Dit kan gratis bij ons gratis gebeuren. Voor elke vrijwilliger, stagiair ( e)  of betaalde kracht geldt dit als een verplichting.

 

2: Wij kennen binnen onze vereniging 2 vertrouwenscontactpersonen. Deze zijn het eerste aanspreekpunt binnen onze vereniging voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen binnen de vereniging; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.

Met het formulier, te vinden op onze site onder Informatie – Vertrouwenspersonen, kan men contact opnemen met één van onze vertrouwenscontactpersonen.

 

Seksuele intimidatie en misbruik

 

Wij hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sportomgeving te creëren en om te handelen als het mis gaat.

 

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:

enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

 

Incidenten en meldingen in de sport rondom seksuele intimidatie variëren van verbale intimidatie (seksuele dingen roepen naar iemand) en niet-functionele of ongewilde aanrakingen (masseren waar het niet nodig is bij een blessure) tot aanranding, verkrachting en langdurig seksueel misbruik.

 

Bij grooming gaat het over langdurige trajecten waarbij kinderen bevriend raken met een volwassene waarna er op een moment misbruik plaatsvindt. De laatste jaren zijn sociale media en filmen vaker onderdeel van een incident.

©2023 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?