Stand van zaken van de nieuwe gymzaal.

Stand van zaken van de nieuwe gymzaal.

Zoals bekend krijgen we een spiksplinternieuwe gymzaal in ons dorp die samen gerealiseerd gaat worden met de (ver)nieuwbouw van “Het Oelebred”. Er zijn al vele gesprekken gaande op dit moment maar definitief is er nog niets. Op zijn vroegst verwachten we dit na de meivakantie. Dat er een verhuizing aankomt is echter duidelijk. SVT heeft overleg gehad met de Gemeente, Stichting Baasis, andere sportverenigingen ( ZGV, VAKO, TGN, TTV) en Dorpsbelangen en we hebben diverse accommodaties bezocht om de mogelijkheden te onderzoeken. Het overleg gaat steeds in goede harmonie waarin partijen elkaars belangen serieus nemen.

Bouwtechnisch is het nu zo dat er eerst een aannemer de opdracht tot bouwen gegund moet krijgen.  In een eerste informatieronde tussen Baasis, de Gemeente Tynaarlo en de aannemers bleek dat geen van de aannemers het gebouw kon bouwen voor het bedrag wat hiervoor beschikbaar was. Inmiddels hebben de Gemeente en Stichting Baasis nog een aantal aanpassingen kunnen doen zodat e.e.a wel realiseerbaar is. We wachten verder informatie af en verwachten dat er in de komende maanden meer duidelijk zal komen. De definitieve gunning zou 18 april kunnen zijn en dan weten we ook meer over de startdatum van de bouw. Als SVT hebben we aangegeven meer geïnteresseerd te zijn in de datum waarop de nieuwbouw begint dan in de datum dat het gebouw gesloopt gaat worden. We willen vanzelfsprekend zo lang mogelijk gebruik maken van onze gymzaal omdat als deze eenmaal gesloopt is , of als de stroom er af gaat, we moeten uitwijken naar andere gymzalen. Daarover straks meer.  Er zijn nu wel alvast een aantal bomen gerooid omdat er na 14 maart niet meer gekapt mag worden dus dat is alvast klaar. De volgende stappen zijn dat er eerst onderzocht moet worden hoeveel en waar zich asbest bevindt voordat er tot sloop wordt overgegaan. Ook zullen de nutsvoorzieningen aangepast moeten worden omdat de school tijdens de bouw in het bestaande gebouw gehuisvest blijft. Tegen de tijd dat definitieve sloop een aanvang neemt moeten we het gebouw ontruimen. De spullen die we weer gaan gebruiken in de nieuwe gymzaal worden opgeslagen in een opslagplaats van de Gemeente. Ook zullen een aantal spullen naar andere gymzalen moeten worden geplaatst omdat de lessen daar allemaal gewoon doorgaan tijdens de bouw. Als volgorde hanteren we de onderstaande regels zoveel mogelijk :

  1. De dag en tijdsindeling blijft zoveel mogelijk in stand zoals deze nu is zodat ouders, kinderen en leiding dezelfde structuur hebben en dat alleen de locatie anders wordt.
  2. De kleinste kinderen willen we zoveel mogelijk dichtbij ons houden aangezien zij vaak gebracht en gehaald worden door ouders/verzorgers. Tevens is het voor de ouders praktisch dat ze,  tijdens de gymles, het halen en brengen kunnen combineren met bv het doen van een boodschap.
  3. We houden tevens rekening met de woonplaatsen van de kinderen. Bij voorbereidend turnen hebben we bv nu 10 kinderen die niet uit Tynaarlo komen. De zalen moeten geschikt zijn voor het beoefenen van de sport. Bij de divisie (voorbereidend) turnen voor jongens en  meisjes moeten dus ook de materialen meeverhuizen.

Qua accommodaties zijn de volgende beschikbaar:

Naam                                   Woonplaats       Afstand in km                   Reistijd volgens routeplanner

Turnhal* en gymzaal     Vries                     3,1                                         7 minuten

Ludinge*                          Zuidlaren            4,4                                         8 minuten

Goudenregenlaan          Zuidlaren            3,9                                         7 minuten

Oelenest in Oelebred   Tynaarlo              0                                             0

Gymzaal Oudemolen    Oudemolen       4,8                                         8 minuten

Gymzaal Gasteren         Gasteren            7,4                                         12 minuten

Gymzaal Yde                  Yde/ de Punt     8,6                                         10 minuten

 

Er is dus best wel keuze al is de ene zaal de andere niet. Zo heeft de zaal in Yde een verhoogd plafond hetgeen voor volleybal weer een plus kan zijn. De beide zalen met een * hebben de beschikking over een reeds aanwezige complete turninventaris. ZGV turnt bv in de Ludinge. Door de goedlopende jarenlange samenwerking met SVT en bv  het bestuur van is het mogelijk om materialen van ZGV te gebruiken. Ook met VAKO  zijn er samenwerkingsmogelijkheden door bv in de turnhal niet 1 keer per 2 weken samen te turnen maar dit wekelijks te doen. Voordeel is dan ook nog eens dat je de zaalhuur kunt delen met elkaar. Door de gezamenlijke wedstrijden kent de leiding elkaar en staat ook voor hun het sportende kind centraal.

Natuurlijk is het een hele puzzel maar met elkaar komen we er zeker uit. Ook ouders kunnen een steentje bijdragen door te zijner tijd het vervoer van en naar de gymzaal even handig met elkaar af te stemmen.   We zullen alle ouders zo goed mogelijk op de hoogte houden via de site en de SVT sportkrant maar komen pas definitief naar buiten met de plannen als:

  • De sloopdatum bekend is
  • Alle groepen zijn ondergebracht in andere locaties

Alle ouders worden per groep op de hoogte gebracht. We hopen dat het dorpshuis er dan nog staat zodat we deze informatie met de ouders kunnen delen tijdens de gym- of turnlessen. Op dit moment is er dus nog niets definitief en gaan we gewoon door met het sporten aan de Achterweg zoals altijd. Ook is het mogelijk dat er nog vertraging ontstaat en dat we tot aan de zomervakantie gewoon in onze gymzaal blijven sporten. We hopen daar natuurlijk niet op omdat het dan ook waarschijnlijk is dat de nieuwbouw weer later klaar is. Als mensen vragen hebben of suggesties dan zijn deze van harte welkom bij het bestuur. De leiding van de groepen weten net zoveel als u. Zij willen graag les geven en kunnen de vragen niet altijd beantwoorden. Verzoek is dus om bouw gerelateerde vragen zoveel mogelijk bij het bestuur neer te leggen.

Namens het bestuur van afdeling Gymnastiek en Volleybal

 

Siep Diemer. (siepdiemer@ziggo.nl of 0592-544246 ( na 20.00)

 

 

 

©2020 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

of

Log in met uw gegevens

Forgot your details?