Sportaccommodaties 2017

2017, een bijzonder jaar, waarin veel staat te gebeuren.

 

 

Eind vorig jaar hebben we aangegeven een ieder op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de sportaccommodaties. Tussen dat moment en nu is er veel gebeurd.

In dit jaar veel staat te gebeuren. De sloop van het huidige sportgebouw en dan de bouw van het nieuwe sportcomplex, waarin tevens de huidige dorpshuisgebruikers hun activiteiten kunnen uitvoeren.

Na vele overleggen in de afgelopen jaren/maanden  gaan we dit jaar eindelijk van start met de nieuwbouw van onze buitensportaccommodatie.

Helaas nog niet gelijk met de aanleg van de rotonde, maar langer uitstellen vonden wij niet verantwoord.

Het gehele project zou in één geheel worden uitgevoerd, maar daar de Provincie/gemeente hun werkzaamheden nog niet volledig kunnen aanpakken (de volledige grondonteigening is nog niet rond) zal SVT na goed overleg met de Provincie/gemeente starten met de nieuwbouw in het voorjaar 2017 .

Dat dit consequenties heeft voor o.a. de afdeling voetbal moge duidelijk zijn. Zij zullen voor de laatste wedstrijden van dit seizoen en mogelijk de 1e wedstrijden in het nieuwe seizoen moeten omkijken naar andere locaties of de te spelen wedstrijden anders plannen. Dat vraagt veel energie en creativiteit, maar uiteindelijk is dit noodzakelijk om de bouw in ca. 5 maanden uit te voeren.

Tevens vragen wij om begrip van de sportende voetballers voor de komende situatie, maar als alles weer gereed is, kunnen we vele, vele jaren vooruit met het nieuwe en duurzame sportgebouw.

Afgelopen week is de omgevingsvergunning door de gemeente verleend en kan de bouwcommissie nu de planning zo goed als rond maken.

De planning is als volgt:

 

  • Het buitenterrein zal vanaf 18 maart door ons obstakelvrij moeten worden opgeleverd. (hekwerken, fietsenrekken etc.) In dezelfde periode wordt ook de inventaris van het sportgebouw elders ondergebracht.
  • De sloop van het gebouw start op 10 april en duurt ca. 2 week.
  • Op 24 april zal de Provincie een aanvang nemen met het grondwerk en dit duurt ongeveer één week.
  • De ruwbouw van het complex start in week 18 (1 mei).
  • De oplevering van het gehele complex zal in oktober van dit jaar zijn.

 

 

Het nieuwe sportgebouw telt o.a. 6 kleedkamers en een ruime kantine. Met de bouw van de kantine is rekening gehouden met de ruimte, die voor de activiteiten van de dorpshuisgebruikers nodig is.

Zoals het nu lijkt zal het huidige dorpshuis in mei worden gesloopt en kunnen de huidige gebruikers daar hun activiteiten niet langer meer uitvoeren.

Wij hopen en verwachten dat in de maand september de kleedkamers en de kantine weer toegankelijk zijn voor de sporters en de dorpshuisactiviteiten.

Uiteraard zal met de huidige gebruikers van het dorpshuis worden overlegd hoe we de agenda’s zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen. Zoals bekend wordt de donderdagavond, de zaterdag en de zondag voornamelijk door de afdeling voetbal “bezet”.

 

Veel werkzaamheden worden uitgevoerd door diverse lokale ondernemers, maar er zullen ook nog diverse werkzaamheden door vrijwilligers moeten worden gedaan. Er zal dus komende tijd op vele vrijwilligers een beroep worden gedaan.

 

Ook de gebruikers van de gymzaal zullen, zoals het nu lijkt,  tijdelijk moeten omzien naar een andere locatie voor hun sportactiviteiten. De planning is dat in mei wordt gestart met de sloop van het dorpshuis/gymzaal en dat daarna z.s.m. zal worden overgegaan tot de nieuwbouw van de school en een gymzaal. Tijdens de inloopavond op 14 december zijn belangstellenden geïnformeerd over de plannen van de nieuwe school en de gymzaal.

De school zal door kunnen gaan, maar voor de gebruikers van de gymzaal betekent dit tijdelijk omzien naar andere locaties.

Dit vraagt veel energie en creativiteit van het bestuur en leiders van de afdeling gymnastiek en volleybal en ook hier vragen wij om veel begrip en flexibiliteit van de gymnasten, volleyballers en de ouders van de jeugdige gymnasten.

Het sluiten en slopen van het dorpshuis heeft natuurlijk ook consequenties voor de afdeling wandelen. Voor de wandeldag gaan zij naar café Centraal  en voor de avondvierdaagse wordt nog naar een goede locaties gezocht. Mogelijk wordt dit de school.

 

Zoals gezegd, een jaar, waarin veel staat te gebeuren, maar waar ook vele jaren aan voorbereidingen is gewerkt.

Maar uiteindelijk is het doel bereikt, waar wij samen met Dorpsbelangen aan hebben gewerkt:

Het behoud van de sportvoorzieningen binnen het dorp Tynaarlo.

 

Arie Dallinga – voorzitter SVT.

 

 

©2020 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

of

Log in met uw gegevens

Forgot your details?

Spring naar toolbar