Nix 18 niet drinken – niet roken

 

nix-18-niet-roken-niet-drinken

In onze laatste vergadering van het hoofdbestuur en de afdeling voetbal is o.a. gesproken over het schenken en nuttigen van alcohol in en rondom de kantine.

Per 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet ingesteld en is per 1 januari 2014 de leeftijdsgrens verhoogd van 16 naar 18 jaar.

Derhalve is het ook  bij onze sportvereniging niet toegestaan alcohol te schenken aan jongeren onder 18 jaar en is het de jongeren het in bezit hebben en het nuttigen van alcohol verboden. Zie ook hiervoor bijgevoegde wijziging inzake de Drank- en Horecawet.

Om bovenstaand een ieder kenbaar te maken zullen er binnenkort in de kantine stickers worden bevestigd.

Ook in de gedragscode van de jeugd afdeling voetbal is sinds 1999 en aangepast in 2014 aangegeven dat de jeugd onder de 18 geen alcohol mag nuttigen. Deze gedragscode zal op de site worden opgenomen onder de noemer Organisatie en beleid bij de afdeling voetbal.

Wijzigingen nieuwe Drank- en Horecawet op een rij

Per 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in gegaan. Hierin zijn een aantal wijzigingen opgenomen die relevant zijn voor de sport en waar we sportbonden vragen hun achterban te informeren. Het betreft wijzigingen op terrein van voorkomen oneerlijke mededinging, strafbaarheid jeugd onder 18 bij bezit alcohol, wijzigen leidinggevende en decentralisatie van toezicht. Tot slot is per 1 januari 2014 de leeftijdsgrens voor alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar.

 

Afspraken over oneerlijke mededinging t.a.v. reguliere horeca in een gemeentelijke verordening

In de nieuwe DHW is opgenomen dat gemeenten in een gemeentelijke verordening maatregelen moeten nemen om oneerlijke mededinging van paracommerciële instellingen zoals sportverenigingen t.a.v. reguliere horeca te voorkomen. De VNG heeft hier in samenspraak met diverse brancheorganisaties, waaronder NOC*NSF een model voor opgesteld. Belangrijk onderdeel van de model verordening is het artikel over schenktijden. Dit artikel biedt voor de gemeente de ruimte om maatwerk te bieden richting de diverse sportverenigingen en de tijdstippen waarop deze competitie spelen. Bovendien staat in de toelichting vermeld dat de huidige afspraken die gemeenten en sportverenigingen hebben over schenktijden veelal recht doen aan de lokale situatie en dus gehandhaafd kunnen blijven in de vergunning en in het model bestuursreglement. Wij raden sportverenigingen bij discussies over schenktijden de gemeente te wijzen op de model verordening van de VNG en de daarbij horende toelichting.

 

Jeugd onder de 18 jaar strafbaar bij bezit van alcohol op de openbare weg en in horecagelegenheden

In de nieuwe DHW is niet alleen degene die alcohol verstrekt aan jeugd onder de 18 jaar in overtreding. Jongeren onder de 18 jaar zijn nu zelf strafbaar wanneer zij in bezit zijn van alcohol op de openbare weg en in horecagelegenheden, zoals sportkantines. Voor barvrijwilligers vormt dit een extra argument richting jongeren wanneer zij nee moeten verkopen aan jongeren die nog geen 18 zijn die alcohol proberen te kopen. NOC*NSF heeft dit, maar ook andere wijzigingen toegevoegd aan de online instructie verantwoord alcohol schenken op. Ook heeft NOC*NSF in samenspraak met de VNG en het Ministerie van VWS het model bestuursreglement alcohol in sportkantines vernieuwd.

 

Uit controle (cijfers 2011) van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is gebleken dat bij sportverenigingen die een actief alcoholbeleid voeren en gebruik maken van beschikbare ondersteuningsinstrumenten, zoals IVA en model bestuursreglement nauwelijks overtredingen worden geconstateerd. Wij raden sportverenigingen aan deze en andere beschikbare ondersteuningsinstrumenten zoveel mogelijk te gebruiken.

 

Geen nieuwe vergunning noodzakelijk bij wijziging leidinggevende
Er is geen nieuwe vergunning nodig als er een nieuwe leidinggevende is binnen de sportvereniging. Dit scheelt de vereniging een hoop kosten bij wijzigingen. Een leidinggevende zijn diegene binnen de vereniging met een diploma sociale hygiëne en als zodanig op de vergunning staan vermeld. Nieuwe leidinggevenden hoeven alleen nog maar worden gemeld. Er komt een landelijk formulier voor het melden van nieuwe leidinggevenden.

 

Toezicht op de DHW gaat naar de gemeente

Per 1 januari 2013 is het toezicht op de DHW van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit naar de gemeente toe gegaan. De burgemeester wijst toezichthouders aan.

 

Verhoging leeftijdsgrens naar 18 jaar

Aan jongeren onder de 18 jaar mag per 1 januari 2014 geen alcohol meer worden verstrekt in sportkantines, supermarkten en andere horecagelegenheden. Vanuit de overheid is in samenwerking met diverse partijen, waaronder NOC*NSF, een publiekscampagne gestart om de Nederlandse burger hiervan op de hoogte te stellen. NOC*NSF en sportbonden stellen stickers beschikbaar voor sportverenigingen om de nieuwe leeftijdsgrens kenbaar te maken in de sportkantines.

 

 

©2020 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

of

Log in met uw gegevens

Forgot your details?

Spring naar toolbar