Nieuwsbrief !!

NIEUWSBRIEF

 

Geachte leden, leiding, vrijwilligers en betrokkenen bij onze SVT,

Het virus houdt ons nu al een paar weken in de klem. Niet naar buiten, geen koprol of radslag in de gymzaal, geen krantje in de bus, geen onderhoud aan het veld waarop geen voetbal meer rolt. Laten we hopen dat we waar nu “geen” staat op korte termijn weer het woord “wel” kunnen invullen.

Gymzaal: De gymzaal is voorlopig op slot. Vorige week donderdag is er nog contact met de gemeente Tynaarlo geweest of de zaalhuur wel in rekening gebracht gaat worden. Hier is nog geen beslissing over genomen. De kosten lopen dus gewoon door. De Gemeente is op dit moment aan het inventariseren wat de gevolgen zouden zijn als ze de zaalhuur zouden kwijtschelden. De verwachting is dat ze hier over 2 weken op terugkomen. Opzeggen van uren kan tot gevolg hebben dat anderen de uren van SVT gaan huren en dat zou weer tot gevolg hebben dat de huidige gymroosters weer aangepast zouden moeten worden. Daar zitten we niet met elkaar op te wachten. Eerst dus maar even afwachten wat de Gemeente gaat besluiten. Als de gymzaal weer open gaat zal er eerst een controle moeten plaatsvinden ivm het gevaar op besmetting met de Legionellabacterie want we willen natuurlijk niet van Corona in Legionella terechtkomen. Tot de tijd dat de gymzaal weer operationeel is zullen we het moeten doen met de filmpjes op onze facebook pagina (zie FB SVT Tynaarlo en gymnastiek). De conditiegroep 35 + heeft van Jolanda een aantal huiswerkoefeningen meegekregen. We hebben een aantal activiteiten eerst moeten uitstellen maar van uitstel komt wat ons betreft geen afstel. Zo is het clubkampioenschap en de 2 jaarlijkse uitvoering die op 20 juni zou plaatsvinden uitgesteld tot nader order evenals alle KNGU turnwedstrijden.

Geraniumactie 8 & 9 mei 2020: De geraniumactie zal ook later bekeken moeten worden. Nu er geen fysiek krantje is, ontvangen de leden geen bestelformulier. We hebben dus tot nader order de kweker afgezegd want de doorgaans 1000 geraniums moeten ook echt verkocht worden. Misschien kunnen we nog creatief zijn met internet en werken met een combinatie van het laten ophalen van de geraniums want het is voor de afdeling gymnastiek een financiële tegenvaller als we hem helemaal dit jaar niet doen. Hierover nemen we na 6 april een beslissing binnen het bestuur van afdeling gymnastiek.

De SVT krant: In overleg met de redactie, vouwers en bezorgers van de SVT krant is besloten het krantje voorlopig niet op papier uit te brengen. Er is op dit moment geen sportief nieuws te melden en we moeten het fysieke contact tussen mensen tot een minimum beperken. Wel zijn we heel blij dat de redactie deze krant nog mogelijk gemaakt heeft en deze op internet heeft gezet. Het wordt wel een vergeten ook al deze mensen te bedanken voor hun tomeloze inzet voor onze SVT.

De Groencommissie: De Groencommissie heeft besloten het onderhoud voorlopig te staken vanwege de risico’s. De velden liggen er mooi bij en als het weer kan zullen ze de activiteiten weer opstarten.  Zoals bekend mag er niet gevoetbald worden op de velden. Hierop zal gehandhaafd worden obv art 461 BW als we hier toch mensen zien. Als zijn de kinderen zelf niet echt een risicogroep, ze zijn wel in staat het virus ongewild over te brengen. Ook de Groencommissie doet belangrijk werk voor SVT en ook hier is dus een grote pluim op zijn plaats

Tenslotte: Het hoofdbestuur is blij met het begrip wat iedereen toont. Het steunt ons enorm om zsm alle sportieve activiteiten weer in gang te zetten. SVT zal dit overleven en zal weer bruisen van activiteit als het weer kan. Denk en zorg voor elkaar!

©2020 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

of

Log in met uw gegevens

Forgot your details?