Uitnodiging jaarvergadering SVT Afdeling  binnensport

                                   Afbeelding met Graphics, Lettertype, symbool, logo

Automatisch gegenereerde beschrijving

Uitnodiging jaarvergadering SVT

Afdeling  binnensport

Woensdag 13 september 2023

Geacht lid,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering van de afdeling binnensport op woensdag 13 september as.

Aanvang: 20:00 uur in De Spil  (voetbalveld)

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering (11-10-2022)
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Jaarverslag van de penningmeester
 5. Kascommissie
 6. Verkiezing nieuw kascommissielid
 7. Verhoging contributie bij turnen meisjes en jongens
 8. Meerjarenplan SVT; plannen voor binnensport
 9. Bestuursverkiezing
 10. Samenstelling bestuur 2022-2023
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de afdeling binnensport SVT

De verslagen, behorende bij deze vergadering kunnen per email worden opgevraagd bij     Gabriëlla Kats: secretariaat-binnensport@svtynaarlo.nl

©2023 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?