nieuwe lesindelig per 1-12 2021

Nieuwe lesindeling per 1-12-2021 vanwege aangepaste overheidsregels.

 

Na 17.00 gaan op last van de overheid alle gymzalen dicht. Dit heeft tot gevolg dat we een aantal zaken moeten verschuiven om er voor te zorgen dat ieder kind toch nog kan sporten. Dit kunnen we alleen bereiken door soms groepen samen te voegen omdat onze leiding ook een betaalde werkkring heeft naast SVT. Ook moet er een zaal beschikbaar zijn om te kunnen sporten. Het spreekt voor zich, dat ouders zelf kunnen bepalen of ze het verantwoord vinden om het kind te laten sporten. Het gevolg van het samenvoegen van groepen zou nl. kunnen betekenen dat het verspreiden van het virus sneller werkt en dus juist niet bereikt wat de overheid als doelstelling heeft. Het is echter niet aan het bestuur of aan de leiding om hierover een beslissing te nemen. Wij bieden sport aan binnen de gestelde mogelijkheden.

 

Afgelopen weekend is er veel contact geweest over en weer. Een aantal zaken is nog niet zeker omdat werkgevers akkoord moeten gaan met ons voorstel.  Met de leiding is afgesproken dat zij de communicatie te doen over de lessen en de tijdstippen. We hebben zoveel mogelijk het rooster in stand gehouden. Stand van zaken tot nu toe:

 

Volleybal:  De lessen kunnen niet doorgaan in de avonduren. Er is een mogelijkheid om op de woensdagmiddag tot 17.00 te trainen, of op de zaterdagmiddag of op de zondag in de gymzaal. Aan alle leden zal worden gevraagd wat hun voorkeur is en we moeten wel minimaal 6 aanwezigen per les hebben om te kunnen volleyballen. Aangezien de meeste volleyballers werken zal dit nog een uitdaging worden. Wellicht is er in het weekend meer mogelijk.

 

Gymnastiek: Groepen 3,4 en 5  en de schoolgroepen 6, 7 en 8 worden samengevoegd om er voor te zorgen dat ieder kind kan gymmen. De lestijd wordt voor iedere groep door de eindtijd van 17.00 drie kwartier. Tevens beginnen we eerder met de 1e groep om tijd te winnen voor de latere groepen. De leiding geeft uiterlijk as woensdag door hoe de tijden definitief gaan worden. Op woensdag zal ook het complete lesrooster op de website staan.

 

Conditiegroep 30 + van Jolanda op de woensdagavond komt op dat tijdstip te vervallen. Ook hier zijn er mogelijkheden op de woensdagmiddag van 13.00 tot 14.00 maar daar is te weinig animo voor bleek afgelopen weekend.

 

Turnen Anja, Marleen en Dewi: Op de dinsdagen hebben de jongens turnen van 15.30 tot 17.00. We gaan de groepen meiden en de jongens op de zaterdag samenvoegen en ook de gymnasten van het Voortgezet Onderwijs worden toegevoegd in de oneven weken. In de even weken is de locatie gymzaal Tynaarlo (vanaf 4 december) Jongens trainen van 8.30 tot 10.00 en de meiden van 8.30 tot 12.00. In de oneven weken zitten we in de turnhal.  De meiden trainen van 14.00 tot 17.00 en de jongens trainen van 14.00 tot 15.30. Air flow en Co is welkom tussen 14.00 en 17.00.

 

 

©2023 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?