JAARVERSLAG SVT GYMNASTIEK EN VOLLEYBAL 2019-2020

JAARVERSLAG SVT   GYMNASTIEK EN VOLLEYBAL 2019-2020

Augustus 2020, Gabriëlla Kats

Inhoud

HOOFDSTUK 1    

Samenstelling bestuur en leiding. 3

Bestuur. 3

Leiding. 3

Aantal leden. 3

HOOFDSTUK 2

Algemeen. 4

Een bijzonder jaar. 4

Jongensturnen. 4

Organisatie jongenswedstrijd 25-01-2020 in De Kamp. 4

Damesturnen. 4

Damesconditiegroep. 5

Volleybal 5

Gymnastiekgroepen. 5

Nieuwe juryleden. 5

Assistenttraining. 5

Nieuw gymzaal 5

SVT-spaarplaatjesactie bij de AH.. 5

HOOFDSTUK 3

Overige gymnastiekactiviteiten. 6

Pietengym.. 6

HOOFDSTUK 4

Andere activiteiten in het seizoen 2019-2020. 7

Onderlinge turnwedstrijd jongtalenten SVT, VAKO, ZGV en TGN.. 7

Onderlinge clubkampioenschap SVT. 7

Wedstrijden van de turnselectie, georganiseerd vanuit de KNGU.. 7

Damesselectie: 7

Oefenwedstrijd RWSA SVT. 8

Herenselectie. 8

Juryleden. 8

Wedstrijden volleybal 8

HOOFDSTUK 5

Extra inkomsten voor de afdeling gymnastiek. 9

 

 

 

HOOFDSTUK 1

Samenstelling bestuur en leiding

Bestuur

Het afgelopen seizoen was de (onveranderde) samenstelling van het bestuur als volgt:

Siep Diemer, voorzitter, sinds 30-05-2005

Hielke Martens, penningmeester, lid sinds 01-06-2010

Bert Zuurd, wedstrijd- en juryzaken, lid sinds 01-09-2016

Dineke Klaassens, PR en algemeen lid, sinds 01-07-2010

Mea Kievit, ledenadministratie, lid sinds 01-09-2012

Gabriëlla Kats, secretaris, lid sinds 1-11-2014

Leiding

Anja Leiting: selectiegroep meisjes en dames en de jongens en de Air Flow en Co-groep

Marleen Kamphuis: selectiegroep meisjes en dames

Rosalie Kranenburg: gymnastiek voor peuters en de groepen 1-8

Anouk Haaijema: voorbereidend turnen en meisjes 3de divisie

Esther Haaijema: voorbereidend turnen en meisjes 3de divisie

Thea van Gijssel: volleyballessen op maandagavond

Jolanda de Vries: damesconditiegroep vanaf 08-05-2019 op woensdagavond

Abel Tolner: jongensturnen op zaterdag

Aantal leden

De gymnastiekvereniging heeft op 17-06-2020 122 betalende leden voor de gymnastiek en turnen en 20 leden voor volleybal.

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 2

Algemeen

Een bijzonder jaar

Het seizoen 2019-2020 zal lang in ons geheugen gegrift blijven staan. Nadat de gemeente besloot dat er vanaf 13 maart 2020 niet meer gesport mocht worden in verband met het Coronavirus lagen alle lessen anderhalve maand stil en kwamen ook alle wedstrijden te vervallen. Vanaf eind april mochten kinderen tot en met 18 jaar wel weer sporten, onder strikte voorwaarden en in de buitenlucht. We hebben met elkaar de schouders eronder gezet en hebben buiten, op het grasveld bij de school en bij de voetbalvelden, de lessen voortgezet. Uiteraard hadden we daarbij niet alle toestellen voorhanden, maar met de creatieve inzet van leiding en het enthousiasme van de kinderen hebben we zinvolle en zeker ook gedenkwaardige lessen genoten.

Gaandeweg deze maanden werd duidelijk dat ook alle geplande turnwedstrijden kwamen te vervallen. Voor veel kinderen was het erg sneu dat ze ruim een half jaar geoefend hadden voor de turnwedstrijden en uiteindelijk niet of nauwelijks hebben kunnen laten zien wat ze kunnen. Door het direct oppakken van de lessen zodra het mogelijk was, hopen we de stijgende lijn bij de kinderen erin te hebben gehouden en leidt dat volgende jaar tot mooie oefeningen op de wedstrijden!

Vanaf 11 mei 2020 mochten ook volwassenen, onder praktisch dezelfde strikte voorwaarden weer buiten sporten. Dus vanaf dat moment stond de conditiegroep op het veldje naast school te sporten. En de volleybaldames hebben getraind bij het volleybalveldje bij het oude zwembad.

Jongensturnen

Ook dit jaar hebben we weer nieuwe aanmeldingen bij het jongensturnen mogen verwelkomen. Op de dinsdag krijgen de jongens training van Anja in de gymzaal in Tynaarlo en op zaterdag krijgen ze training van Abel, om de week in de turnhal in Vries. Dit lijkt een goede formule.

Ook heeft er samenwerking plaatsgevonden met turnvereniging JTV Leek. Finley heeft zowel training gehad bij SVT als bij JTV Leek en kwam bij de wedstrijden uit voor JTV Leek. Deze samenwerking is voor de verenigingen goed verlopen. Finley heeft wel aangegeven dat hij vanaf volgend seizoen alleen verder gaat bij SVT.

Organisatie jongenswedstrijd 25-01-2020 in De Kamp

De enige turnwedstrijd voor de jongens vond plaats op zaterdag 25 januari 2020 in turnhal De Kamp in Vries. SVT heeft deze wedstrijd (districten Drenthe en Groningen) georganiseerd. De KNGU heeft grote moeite om verenigingen te vinden die een wedstrijd willen organiseren; wij wilden de uitdaging wel aan. Over 3 wedstrijden zijn een kleine 90 turners op de vloer gekomen, waarvan 8 turners van SVT. En die 8 turners namen 6 medailles mee (3x goud, 1x zilver, 2x brons) naar huis. Waarvan in de tweede wedstrijd zelfs een volledig SVT-podium: dat maakt het bestuur toch erg trots!

De vrijdagavond hebben me met sterke vrijwilligers de turnhal leeg gehaal en vervolgens de toestellen voor de wedstrijd er weer in (na een flinke schoonmaakbeurt). En zaterdag na de wedstrijd het omgekeerde. Zonder de vrijwilligers was het niet gelukt en langs deze weg willen we ze dan nogmaals van harte bedanken!

Het organiseren van een jongenswedstrijd is ons goed bevallen en we willen het dan ook graag nog eens weer doen.

Damesturnen

Ook bij het damesturnen blijft het aantal leden groeien en ook het niveau.

Damesconditiegroep

De conditiegroep is een enthousiaste, stabiele groep dames die training krijgen van Jolanda, op de woensdagavond in de gymzaal.

Volleybal

Ook dit jaar zijn de trainingen weer verzorgd door Thea. Het aantal leden bij volleybal is weer gegroeid sinds de training weer in de nieuwe zaal in Tynaarlo is. Begin 2020 is daarom de groep in twee groepen verdeeld zodat er effectiever training gegeven kan worden. Ook zijn er weer twee wedstrijdteam actief!

Gymnastiekgroepen

Het aantal gymnasten is behoorlijk gegroeid gedurende het afgelopen seizoen. Dat de lessen weer in Tynaarlo, in de nieuwe gymzaal, plaatsvinden, heeft daar waarschijnlijk aan bijgedragen. Rosalie heeft tijdens de gymlessen hulp van Assistenten-in-opleiding (zie verder) en vrijwillige hulp.

Nieuwe juryleden

Gezien het groeiende aantal turnleden blijven nieuwe juryleden (of juryleden die een hoger brevet halen) heel belangrijk voor onze vereniging. We zijn dan ook blij dat Rachel Admiraal TH1 heeft gehaald. Dit voorjaar is een groep moeders enthousiast begonnen met de cursus voor TD1, maar ivm Corona is deze cursus gestopt. Dit najaar gaat de cursus verder waarmee we voor de wedstrijden in het seizoen 2020-2021 hopelijk nieuwe juryleden hebben voor de dameswedstrijden. Desondanks zullen we moeten blijven investeren in het opleiden van nieuwe juryleden en zal dit punt dus onze aandacht blijven houden.

Assistenttraining

De afdeling gymnastiek investeert graag in enthousiaste (toekomstige) leiding. Afgelopen jaar zijn Cas Meijeringh, Jorn Brink en Geert Jan Vonk gestart met de Assistenttraining 1. Wederom door Corona heeft dit stil gelegen, maar de jongens zijn zo enthousiast dat ze na de zomervakantie de training oppakken.

Nieuw gymzaal

Het eerste volle seizoen in de nieuwe gymzaal zit erop. We zijn ontzettend tevreden met de accommodatie. De zaal is groter, meer ruimte voor toestellen. De akoestiek is heel prettig. Uiteraard waren er nog kleine dingen niet op orde, maar gedurende dit seizoen is ook dat geregeld.

SVT-spaarplaatjesactie bij de AH

SVT heeft in samenwerking met de AH in Zuidlaren een spaaractie op touw gezet. Zondag 10 november 2019 en woensdagavond 27 november 2019 zijn er 418 foto’s gemaakt van alle leden van SVT. Die foto’s zijn allemaal plaatjes geworden voor in het spaaralbum. Op zondag 1 maart 2020 kon elk lid zijn of haar gepersonaliseerde albums gratis ophalen in de Spil. Vervolgens kon eenieder bij de boodschappen van AH-pakketjes met plaatjes krijgen voor in het album.

 

 

HOOFDSTUK 3 Overige gymnastiekactiviteiten

Behalve Pietengym zijn alle overige activiteiten dit seizoen niet doorgegaan ivm Corona.

Pietengym

Op 29 november 2019 vond er weer Pietengym plaats in onze gymzaal.

 

 

HOOFDSTUK 4

Andere activiteiten in het seizoen 2019-2020

Onderlinge turnwedstrijd jongtalenten SVT, VAKO, ZGV en TGN

Niet doorgegaan ivm Corona.

Onderlinge clubkampioenschap SVT

Niet doorgegaan ivm Corona.

Wedstrijden van de turnselectie, georganiseerd vanuit de KNGU

Damesselectie:

RWSB:

Verplichte oefenstof                                                                    Keuze oefenstof:

Esmee Bakema instap D2                                                            Lieselotte Vos jeugd2 G

Eske Lowes instap D2                                                                    Nora Pesman jeugd 2 G

Dylailah Brouwer instap D2                                                        Aafke Enting junior F

Dyanne Bathoorn instap D2                                                        Nina Lindthout senior F

Kim Kiemel instap D2

Annechien van Doesen pupil 1 D1

Rosalie Hagenouw pupil 1 D2                                                    RWSA:

Lieke de Boer pupil 1 D2                                                              Lianne Vroom Senior D

Anna van Vreeswijk pupil 2 D1                                                  Dewi Boyenga Senior D

Eline Bonder pupil 2 D2

Lindsey Prein pupil 2 D2

Lieke Fonk jeugd 1 D2

 

N3:

Gwen de Lange pupil 2                                                                 Kiki Trommel pupil 2

Nikki Stevens pupil 2                                                                     Rosa Stevens pupil 1

Mynke Notermans pupil 1                                                          Lynn Geerligs pupil 1

Femke de Jong instap D1                                                             Ellis Holman instap D1

 

Voorbereidend turnen:

Julin Koops                                                                                       Nynke van der Maar

Aline Fokkens                                                                                  Daniëlle Bekkema

Setta-Marie Demir                                                                         Sargonta Demir

Tess de Groot                                                                                  Tessa Penning

Liz Blok                                                                                               Jill Koops

Elisa Hanisch                                                                                    Vajèn Slagter

Feline Themmen                                                                            Judith Elema

Amber Oeben                                                                                 Bente Hanisch

Amilia van Wijk                                                                               Esmee Bekkema

Lou Kinds                                                                                           Iris Ottink

 

Wedstrijden RWSA:                                                                                                                                                        Voor RWSA zijn geen wedstrijden geweest dit jaar.

Wedstrijden RWSB:

  • 01-02-2020 plaatsingswedstrijd in Annen

Goud voor Lieselotte Vos

Brons voor Eske Lowes

Wedstrijden N3:

  • 15-12-2019 Hoogeveen
  • 09-02-2020

Na deze twee wedstrijden had Gwen zich geplaatst voor de toestelfinale op balk en Nikki voor sprong. Deze toestelfinales zijn echter niet doorgegaan.

Oefenwedstrijd RWSA SVT

Op 16 februari 2020 vond in Tynaarlo een oefenwedstrijd plaats. De medailles werden trots in ontvangst genomen door Femke (goud, instap D1), Ellis (zilver, instap D1), Julin (goud, instap N3), Aline (zilver, instap N3), Liz (brons, instap N3), Rosa (goud, pupil 1 N3), Nikki (goud, pupil 2 N3) en Kiki (zilver, pupil 2 N3).

 

Herenselectie

Geert Jan Vonk jeugd niveau 18                                Finn Lowes pupillen niveau 17                                       Robin de Boer jeugd niveau 17                                            Jako Zuurd pupil niveau 18                                              Joost Meijer pupil niveau 18                                  Bo Arends pupil niveau 18                                             Ewout Vos pupil niveau 18                                        Ben Boers pupil niveau 18                                                Finn Floris benjamin niveau 20                                             Nick Jansma (nog geen wedstrijden gespeeld)

Voor de jongens stonden de plaatsingswedstrijden in januari en begin maart 2020 gepland en die zijn dus nog gewoon doorgegaan.

  • 25-01-2020 Vries

Goud voor Finn Floris

Brons voor Joost Meijer

Zilver voor Jako Zuurd

Goud voor Ewout Vos

Brons voor Robin de Boer

Goud voor Finn Lowes

  • 07-03-2020 Wildervank

Brons voor Robin de Boer

Goud voor Geert Jan Vonk

Zilver voor Finn Floris

Juryleden

Onze juryleden (Janny Hoving, Greetje Panman, Bert Zuurd, Marleen Kamphuis, Liesbeth Kamphuis, Annet Arends, Rosalie Kranenburg, Annet Buist, Maaike Diemer) hebben dit jaar niet zoveel in actie hoeven komen, maar we willen ze toch weer bedanken voor het jureren en bijhouden van kennis.

Wedstrijden volleybal

Na een aantal jaren met één wedstrijdteam te hebben meegedaan in de recreatieve volleybal-competitie, waren we dit jaar weer met twee teams actief in de competitie.                                         Uiteraard zijn de wedstrijden halverwege maart 2020 gestopt en daardoor zijn de tussenstanden eindstanden geworden. SVT2 is als derde geëindigd in de vierde klasse B. SVT1 is als eerste geëindigd in de vierde klasse C!

HOOFDSTUK 5 Extra inkomsten voor de afdeling gymnastiek

In verband met de omstandigheden rondom Corona zijn alle acties voor extra inkomsten (de Geraniumactie, het vegen en soppen van de hoofdtribune van de TT-baan) dit jaar niet doorgegaan. Er zijn dus geen extra inkomsten voor onze afdeling binnen gekomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2023 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden. KvK nummer 40045564

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?