Nieuws over de start van de nieuwbouw van de gymzaal en de school

Nieuws over de start van de nieuwbouw van de gymzaal en school.

Op 19 februari 2018 is er nav een brief die vanuit Dorpsbelangen en SVT gezonden is naar de aannemer Brands, Stichting Baasis en de Gemeente  een overleg geweest met alle betrokkenen. In deze brief stond natuurlijk de vraag centraal waarom het allemaal zo lang duurde voordat er een start werd  gemaakt  met de nieuwbouw van beide gebouwen. Immers de gebruikers van de gymzaal moesten al rond de zomervakantie de gymzaal al ontruimen zodat er met nieuwbouw gestart kon worden. Wat is de reden voor het niet beginnen met de nieuwbouw en wat  is de stand van zaken? Dit is een vraag die menig dorpsbewoner en gymnast, volleyballer of turner bezighoudt. De aannemer die met 2 man vertegenwoordigd was op deze vergadering gaf uitleg dat er nav het grondonderzoek (sondering) wat in november 2017 is uitgevoerd nogal wat tegenvallers  zijn geconstateerd. Het grondwaterpeil is te hoog op sommige delen van de bouwkavel en de ondergrond te zwak voor de fundering. De grond was dermate slecht dat men of moest gaan heien ( palen van 16 meter!) of men moest de ondergrond gaan verbeteren. Na onderzoek heeft men voor de laatste oplossing gekozen maar de eerste vertraging was een feit. Het spreekt voor zich dat het bouwen op een te zwakke ondergrond geen optie is. Aangezien door deze tegenvallers ook onvoorziene financiële tegenvallers ontstonden moest er zowel bij de Gemeente als ook bij Stichting Baasis financiële middelen gevonden worden. Dit is inmiddels gelukt, maar een vertraging was geboren.  Een tweede reden voor de vertraging is dat de levertijden van bouwmaterialen de laatste tijd nogal is opgelopen door het herstel in de bouw. Levertijden voor bv cement, stenen en kozijnen zijn in een korte tijd van 6 weken nu opgelopen naar soms 20 weken.

Tot zover het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat er binnenkort met de grondverbetering (week 11) begonnen gaat worden. De vloeren volgen dan in week 19. De kozijnen worden inweek 35 geplaatst en het gebouw is in week 39 water en winddicht. De totale afbouw zal nog ongeveer 11 weken in beslag nemen.  We gaan er nu van uit dat we voor de kerstvakantie de sleutel n ontvangst kunnen nemen. Een groot bord is inmiddels geplaatst met een foto erop wat er komt te staan.

 

©2021 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

of

Log in met uw gegevens

Forgot your details?