Nieuws omtrent sportgebouw SVT

Nieuws omtrent sportgebouw Zuidlaarderweg.

 

In eerste instantie was de planning om te starten met o.a. de sloop van het sportgebouw in juni a.s.

Nu kan er mogelijk vertraging ontstaan, veroorzaakt door een aantal zaken, t.w.

 

  1. Er loopt nu een procedure om bij de Raad van State beroep aan te tekenen tegen de aanleg van de rotonde.  Deze procedure loopt tot half april.

 

  1. De grondverwerving, noodzakelijk voor de aanleg van de rotonde, is nog niet volledig afgewikkeld.

 

  1. Door de onzekerheid van bovengenoemde punten kan de provincie nog niet starten met het rooien van de bomen. De planning hiervoor was half maart en zullen deze werkzaamheden nu door de vertraging worden verschoven tot na het broedseizoen.

 

Financiën.

Al deze zaken hebben consequenties voor de sloop van het huidige sportgebouw en de bouw van het nieuwe complex. Houden wij vast aan onze oorspronkelijke planning (slopen in juni) kunnen door de onzekerheden van de aanleg van de rotonde nadelige financiële gevolgen voor de sportvereniging ontstaan.

 

Programma afdeling voetbal.

De verwachte start van de uitvoering van de rotonde is 1 september. Indien de sportvereniging dan met de sloopwerkzaamheden begint, heeft dat consequenties voor het programma van het voetbal. Veel van de te spelen thuiswedstrijden zullen dan in de periode september tot eind december elders gespeeld moeten worden en dat heeft tevens weer tot gevolg, dat er in die periode weinig kantine inkomsten zullen zijn.

 

Verkeersveiligheid.

In verband met  de werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde wordt er een noodweg aangelegd, die voor een deel over het fietspad en ons terrein zal lopen. De provincie gaat onderzoeken op welke wijze er tijdens de werkzaamheden van de rotonde een veilige oversteek naar het sportveld kan worden aangelegd.

 

Beide planningen (start in juni of september) hebben niet onze voorkeur. Na overleg met de bouwcommissie heeft het hoofdbestuur besloten om te starten met de sloop en de nieuwbouw in april 2017.

De voordelen zijn dan, dat de afdeling voetbal grotendeels haar competitie 2016-2017 op de normale manier kan afwerken en dat de werkzaamheden aan de rotonde en de parkeerplaatsen dan zijn afgerond.

Daarnaast kan het voetbalseizoen 2017-2018 ongestoord  in september 2017 van start gaan  door onze werkzaamheden te plannen in de periode april tot september 2017.

 

 

Namens het hoofdbestuur

Arie Dallinga – voorzitter.

 

 

©2019 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

of

Log in met uw gegevens

Forgot your details?

Spring naar toolbar