Nieuws over het nieuwe multifunctionele gebouw.

Nieuw multi-inzetbaar gebouw bij de sportvelden

Het zal niemand ontgaan zijn dat bij de oostelijke entree van ons mooie dorp iets wordt gebouwd.

Na jaren van plannen is het dan zover dat de oude voetbalaccommodatie van SVT wordt vervangen door nieuwbouw. Maar er is meer; hier worden niet alleen kleedfaciliteiten voor de afdeling voetbal gebouwd, maar ook een multifunctioneel gebouw ten behoeve van sport-, recreatieve en welzijnsactiviteiten voor de bewoners van ons dorp. Hier komt iets waar we met zijn allen nog jarenlang plezier van zullen hebben!

In de raadsvergadering van de gemeente d.d. 4 maart 2014 is er voor gekozen om met de nieuwbouw van de kleed- en kantineaccommodatie voor SVT, ook dorpshuisactiviteiten vanuit het dorpshuis ’t Achterhoes bij SVT te herhuisvesten. Met de nieuwbouw wordt een veelzijdige ruimte gecreëerd, die ook de dorpshuisfunctie kan overnemen. Door de gemeente Tynaarlo is speciaal hiervoor dan ook een financiële bijdrage geleverd.

Op de momenten dat er gevoetbald wordt, zal deze multi-inzetbare ruimte als clubhuis voor de voetballers en hun aanhang fungeren. Dit is van september tot en met mei met name op de zaterdag en zondag overdag en op dinsdag- en donderdagavond op de trainingsavonden van de senior-spelers. Waarschijnlijk zullen de dames af en toe op vrijdagavond een thuiswedstrijd spelen.

Buiten deze voetbalmomenten kan iedereen uit het dorp met een activiteit die binnen de gestelde doelstellingen valt van het gebouw, gebruik maken van de faciliteiten.

 

Stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo

Mede om de multifunctionaliteit van het gebouw in goede banen te leiden, is de stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo opgericht. Deze stichting heeft het gebouw in eigendom en stelt het gebouw beschikbaar aan diverse gebruikers. Ook SVT Voetbal betaalt huur aan de stichting voor het gebruik van het gebouw.  De andere gebruikers van de toekomstige accommodatie zullen eveneens de faciliteiten huren van de stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo.

Momenteel bestaat het stichtingsbestuur uit Arie Dallinga, Johan Boer en Tim Aardse. In de statuten van de stichting is opgenomen dat bij bestuurderswisselingen om en om door het bestuur van SVT en het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo iemand als nieuw bestuurslid kan worden aangedragen. Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar gekozen.

De stichting heeft als doel:

  1. Het bieden van optimale ontplooiingsmogelijkheden aan de ontwikkeling van sport-, spel en bewegingsactiviteiten;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  3. Het bieden van een accommodatie waar dorpshuisactiviteiten kunnen worden gehouden;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Een aantal voormalige gebruikers van het oude dorpshuis heeft zich al aangemeld om gebruik te gaan maken van de nieuwe faciliteiten en daar is de stichting blij mee!

Iedereen die nu of in de toekomst een activiteit wil ontplooien, is van harte welkom om dit op de nieuwe locatie te organiseren. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de activiteit binnen de doelstelling van de stichting valt.

 

Bouw

Omdat de voetbalvereniging al jaren bezig  was met een vernieuwing van de kleedfaciliteiten is dit project vanuit SVT door een aantal vrijwilligers gestart. In een later stadium is als gevolg van de te maken rotonde en de nieuwe parkeerruimte ook besloten het hele gebouw te verplaatsen. Met veel moeite en door de enorme inzet van genoemde vrijwilligers is het gelukt om de plannen voor de nieuwbouw te realiseren. Voor de financiering van de nieuwbouw heeft SVT ongeveer de helft van het benodigde bedrag van de gemeente Tynaarlo ontvangen als éénmalige afkoopsom.

Daarnaast is een aantal subsidies toegekend door het Rabofonds van Rabobank Assen en Noord-Drenthe, het VSB fonds en het Oranjefonds. Daarnaast heeft SVT een gedeelte uit eigen vermogen betaald. Verder is gebruik gemaakt van duurzaamheidssubsidies.

Deze bijdragen zijn allemaal net te weinig om een aannemer te kunnen bellen en het naar tevredenheid te laten bouwen voor de ons beschikbare financiële middelden.  Wij moeten zelf de handen uit de mouwen steken. Een grote groep vrijwilligers helpt regelmatig de avonden of de weekenden mee om zo geld te besparen. Dit project komt dus vóór het dorp maar ook met behulp van het dorp tot stand.

 

Behoefte aan hulp!

Er is dus uit kostenbesparende overwegingen voor gekozen om naast de grote werkzaamheden die zijn uitbesteed aan professionele, met name lokale, partijen een aantal werkzaamheden zelf ter hand nemen. Om het gebouw na de zomerstop van het voetballen in oktober functioneel  klaar te krijgen, hebben wij in de komende maanden regelmatig behoefte aan mensen die ons een paar uurtjes komen helpen.

Soms een paar uur op zaterdagochtend en soms door de week op een avond. Om kenbaar te maken wanneer er behoefte is aan een paar extra handen is de Bouw-app-groep in het leven geroepen.

Je kunt je hiervoor aanmelden. Indien je geen gehoor aan de oproep kan geven, dan hoef je niets te doen en anders geef je aan dat je komt. Hoe meer handen, hoe sneller het werk af is!  Aanmelden kan via Whatsapp bij Henk Klaassens, 06-51525482.  Je hoeft niet handig te zijn want we staan onder zeer ervaren toezicht, dus meld je vooral aan.

 

Een prachtgebouw voor en door het dorp!

We hopen dat er van deze nieuwe aanwinst voor ons dorp door velen nog heel lang gebruik kan worden gemaakt. Zo’n nieuw gebouw gaat decennia lang mee en is mede van groot belang voor de leefbaarheid van ons dorp. Geen eigen honk zo mooi als dat waaraan je zelf hebt meegebouwd.

Tot op de bouw of later als gebruiker!

 

Namens het stichtingsbestuur,

Arie Dallinga, Tim Aardse en Johan Boer

©2020 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

of

Log in met uw gegevens

Forgot your details?

Spring naar toolbar