Laatste informatie rondom multifunctioneel gebouw en rotonde

Nieuws omtrent ons multifunctioneel gebouw.

 

Het einde van de werkzaamheden van de bouw nadert.

Binnenkort zal de gebruikersvergunning en de daaraan gekoppelde horecavergunning binnen zijn. In elk geval heeft de gemeente 2 week geleden mondeling fiat gegeven voor de vergunning. Dat betekent dat wij na schriftelijk ontvangst van deze vergunning officieel open mogen. Ons streven is om in elk geval vanaf 1 januari 2018 officieel open en operationeel te zijn. Wellicht zal er een aantal puntjes zijn, die nog niet 100% af zijn, maar we kunnen en gaan in elk geval vanaf die datum officieel los.

Vanaf de sloop (half april) tot op heden een compleet nieuw gebouw, dat verdient grote waardering aan allen , die hieraan hebben meegeholpen. De één misschien een dagdeel , de ander wekelijks en wellicht een enkele bijna dagelijks. Allen ongelofelijk bedankt voor jullie inzet.

Zichtbaar is dat rondom het gebouw nog het nodige moet gebeuren. Plannen en schetsen voor een terras aan de linkerzijde van het gebouw en een goede toegang vanaf het veld naar het gebouw met trapsgewijs treden aan de veldzijde langs de kantine en deels kleedkamers zijn reeds gemaakt. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om vanaf deze verhoogde treden wedstrijden te bekijken.

Deze werkzaamheden kunnen we zelf uitvoeren, echter voor een goede toegang vanaf de weg en later de rotonde naar het gebouw zijn wij afhankelijk van andere partijen.

Gelukkig is de Provincie bereid om voor de komende periode puin te storten voor een verharding vanaf de weg naar het gebouw (en heeft dat inmiddels gestort). Zelf moeten we dat verdelen over het terrein, leggen wij een toegangspad aan naar de hoofdingang, zodat een ieder dan in elk geval met “droge” voeten in het gebouw kan komen. Vanaf dat moment zal ook de hoofdingang in gebruik worden genomen en wordt de huidige (tijdelijke) ingang aan de oostkant van het gebouw gesloten.

Hoe lang deze situatie nog zal duren is afhankelijk van de duur en afloop van de onteigeningsprocedure, die momenteel loopt. Deze onteigeningsprocedure is gestart in het najaar van 2016 en kan mogelijk 2 jaar duren. Dat kan inhouden dat men op zijn vroegst in het 2e halfjaar 2018 kan starten met de voorbereidingen voor de aanleg van de rotonde, maar wellicht kan het door bepaalde procedures nog langer duren. Tot op heden hebben wij hierover geen verder nieuws.

Wij hopen met deze tussentijdse oplossing in de vorm van de verharding van een deel van terrein en een toegangspad naar de hoofdingang onze gasten en onze gebruikers zo weinig mogelijk last te bezorgen. Het parkeren van auto’s blijft echter zolang nog aan de Dorpsstraat. Op het terrein rondom het gebouw geldt een parkeerverbod voor auto’s.

Fietsenrekken zijn inmiddels aanwezig.

Tenslotte wensen wij iedereen fijne feestdagen en een feestelijke en zeker een gezonde jaarwisseling.

 

Sportvereniging SVT, stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo en Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo.

 

 

©2020 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

of

Log in met uw gegevens

Forgot your details?

Spring naar toolbar