Kleding (reglement)

Print Friendly, PDF & Email

KLEDINGREGLEMENT VAN DE JEUGDAFDELING VAN SV TYNAARLO.

De afdeling voetbal van de sv Tynaarlo heeft een kledingfonds (vastgesteld op de ALV van het hoofdbestuur d.d. oktober 2013).
Dit betekent o.a. dat van ieder lid van de afdeling voetbal maandelijks met ingang van 1 januari 2014 € 1,- wordt ingehouden en dat dit bedrag wordt gestort in het kledingfonds.
Hiervan kan de basis sportkleding (shirts, broeken en sokken) worden aangeschaft.
De aanschaf van een compleet tenue (= basis sportkleding) wordt eenmalig gefinancierd uit het sponsorgeld van het hoofdbestuur, mits het betreffende team een sponsor heeft. Aanschaf van nieuwe sokken en broekjes wordt na bv. 2 jaar bekostigd door de afdeling voetbal.
Ook bestaat de mogelijkheid om uit dit fonds sporttassen en/of trainingjacks/inloopjacks/sweaters te financieren.
De kleding, trainingjacks/inloopjacks/sweaters en sporttassen zijn eigendom van de vereniging en wordt voor iedere wedstrijd aan de leden in bruikleen gegeven.
Aangezien bovenvermelde zaken geen eigendom zijn van een lid zijn de volgende regels opgesteld bij het gebruik van de sportkleding, sporttassen, trainingjacks/sweaters.

KLEDINGREGLEMENT
 • De kleding mag uitsluitend worden gebruikt tijdens een voetbalwedstrijd van SV Tynaarlo en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de vereniging toestemming is gegeven.
 • Het is niet toegestaan de kleding en sporttassen anders te gebruiken dan waarvoor het is bedoeld.
 • Het trainingsjack wordt alleen op wedstrijddagen gedragen, zowel bij thuis- als uitwedstrijden.
 • Zonder toestemming van de vereniging mogen in verband met verplichtingen jegens de sponsors op de kleding en sporttassen geen teksten worden aangebracht, zoals (rug)nummers, namen, emblemen en dergelijke.
 • Na de wedstrijd wordt de basiskleding (shirt, broek en sokken) centraal bij de leider(s) ingeleverd. Deze controleert vervolgens of alle kleding is ingeleverd en deponeert deze in de daarvoor bestemde kledingstassen. Vervolgens wordt door de leider(s) een speler of ouder van het team aangewezen die voor het wassen van de kleding zal zorgen.
 • Aan de kledingtassen hangen wasvoorschriften en deze dienen strikt te worden opgevolgd. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan kleding ontstaat, kan diegene, die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de coördinatoren Materiaal en kleding coördinatoren.
 • Het trainingsjack dient volgens de wasvoorschriften te worden gewassen.
 • Men dient zorgvuldig om te gaan met het trainingsjack.
 • Indien een speler lid af wordt van de SV Tynaarlo dient het trainingsjack en de sporttas bij één van de coördinatoren materiaal en kleding te worden ingeleverd.
 • Buiten de wedstrijden om is het verboden de afzonderlijke kledingstukken onder de teamleden te verspreiden, tenzij de vereniging daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat de kleding minimaal een half uur voor aanvang van de volgende wedstrijd voor het team beschikbaar is.
 • Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler aan de leider(s) te worden vermeld. Deze meldt dit zo spoedig mogelijk bij de coördinatoren materiaal en kleding. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet verantwoordelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de coördinatoren Materiaal en kleding.
 • Bij vermissing van kledingstukken en sporttassen of geconstateerde schade aan de kleding of sporttassen anders dan hiervoor bedoeld, dient de leider dit direct na constatering te melden bij een coördinator van materiaal en kleding. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de coördinatoren Materiaal en kleding.
 • Bij verlies van het trainingsjack dient een bedrag van € 25,- te worden betaald aan de sv Tynaarlo. Geconstateerde schade aan het trainingsjack dient direct na constatering aan de leider te worden gemeld. Deze meldt dit zo spoedig mogelijk bij één van de coördinatoren materiaal en kleding. Of iemand hiervoor aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de coördinatoren materiaal en kleding.
 • Aan het eind van het voetbalseizoen dient de leider er voor te zorgen dat de tassen met alle kledingstukken en toebehoren erin worden ingeleverd bij de coördinatoren materiaal en kleding op een nader vast te stellen datum. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken wat niet is gemeld en/of sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het team.
 • Aan het eind van het voetbalseizoen dienen alle trainingsjacks weer bij de leider te worden ingeleverd. Vervolgens zal deze de trainingsjacks weer inleveren bij de coördinatoren materiaal en kleding op een nader vast te stellen datum.
 • In de gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de coördinatoren materiaal en kleding in overleg met het verantwoordelijk bestuurslid.
KLEDINGREGLEMENT

Vastgesteld door het hoofdbestuur op 17 november 2014.

©2021 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?