Redactie & krantjesvouwers

Op de foto zittend rond de tafel van links naar rechts: Gerrit Lampe, Annie Klasen, Hinnie Zwiers, Jaap Kasper en Jan Zwiers. Staand: Fietje Lampe.

Het sportkrantje verschijnt tweewekelijks.

Aanleveren materiaal

  • Leden, donateurs en sponsoren, plus dorpsgenoten die iets voor het dorp organiseren, kunnen tekst en beeld sturen naar redactie@svtynaarlo.nl;
  • De redactie bestaat uit Gertjan en Natasja Timmer & Harold en Mijke Darwinkel. Zij werken om en om.
  • Uiterste aanleverdag is de zondag voor de dinsdag waarop het krantje verschijnt. Materiaal moet uiterlijk om 19.00 uur binnen zijn.

Voorbereiding maandag

  • Fietje Lampe kopieert op maandag de nieuwsbladen en de advertentievellen.

Vouwen op dinsdag

  • Op dinsdagochtend rond 9.00 uur komen de ‘krantjesvouwers’ in actie, inclusief ‘nietster’ Annie Klasens.

Rondbrengen

  • Daarna is er een grote club vrijwilligers die het krantje op dinsdagochtend rondbrengt; ook een groot aantal vouwers neemt deze taak op zich.
  • Vervolgens maakt Harry van DTL Laser een digitale bladerversie van het krantje en plaatst die op de SVT-website.
  • Tot slot de redactie het nieuws digitaal.

Het vaste team van vouwers en nieters bestaat uit Annie Klasens, Jaap Kasper, Hinnie & Jan Zwiers en de vaste reserves Gerrit Lampe en Ria Kasper.

Sportkrantje gemist? Kijk eens onder Digitale Sportkrant

ZIE OOK Nieuwsbrief 24-10-2017

©2020 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

of

Log in met uw gegevens

Forgot your details?