ALV afdeling voetbal op maandag 18 juni aanvang 20.00 uur in MFA De Spil

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de vorige vergadering
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen: elftal opgave + trainers
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Begroting seizoen 2018-2019
 10. Jeugdcommissie
 11. Verkiezing TC Junioren
 12. Verkiezing TC Senioren
 13. Verkiezing bestuursleden
 14. Verkiezing afgevaardigde naar hoofdbestuur
 15. Verkiezing toernooi/activiteiten commissie
 16. Verkiezing verloting commissie
 17. MFA De Spil
 18. Hoort u van de voorzitter
 19. Rondvraag
 20. Sluiting

©2021 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

of

Log in met uw gegevens

Forgot your details?