Algemene Leden vergadering

SVT

Afdeling  gymnastiek en Volleybal

uitnodiging

algemene ledenvergadering

 

Geacht lid:

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van

Woensdag 21 september 2016                                     

Aanvang: 20:00 uur in de sportveldkantine

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering (15-09-2015)
  3. Jaarverslag van de secretaris
  4. Jaarverslag van de penningmeester
  5. Contributie
  6. Kascommissie
  7. Verkiezing nieuw kascommissielid
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de afdeling gymnastiek SVT

De verslagen, behorende bij deze vergadering kunnen per email worden opgevraagd bij Gabriella Kats : e.leiting@home.nl

 

©2021 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

of

Log in met uw gegevens

Forgot your details?