Alcohol in sportkantines

De wet is hierin zeer duidelijk.

  • Verkoop en het verstrekken van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
  • De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. (Dus bij twijfel ID vragen van de aspirant-koper)
  • Het is niet toegestaan alcoholhoudende dranken te verstrekken aan personen, die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.

 

Op onze site staan o.a. de gedragsregels vermeld voor senioren en jeugd. Een aantal vind je hieronder.

  • Bij alle wedstrijden en trainingen mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.
  • Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten het clubhuis en buiten het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en bekers op en rond de speelvelden.

Er wordt nu gewerkt aan een gebruikersreglement, die voor alle gebruikers van ons multifunctioneel gebouw zal gelden. Het bestuursreglement ‘Alcohol in Sportkantine’, samengesteld door het NOC-NSF en VNG zal hierin voor een groot deel opgenomen worden.

Laat het gezellig blijven in de sportkantine, maar tevens verantwoord.

Elk verenigingslid dient een medelid te corrigeren indien dit medelid de gedragsregels overtreedt.

Daar zijn we dus met ons allen verantwoordelijk voor.

Een opgelegde boete bedraagt ca. € 1.400,- en bij verdere overtredingen zal onze vergunning ingetrokken worden. Dus in dit geval geldt ook: Voorkomen is beter dan genezen!

©2020 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

of

Log in met uw gegevens

Forgot your details?

Spring naar toolbar