Agenda ALV SVT

Agenda voor de Algemene Leden Vergadering Sport Vereniging Tynaarlo.

Datum: 14 november 2016

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Sportkantine Zuidlaarderweg.

 

 1. Opening;
 2. Notulen Jaarvergadering 16 november 2015;
 3. Ingekomen stukken/mededelingen;
 4. Jaarverslag secretaris;
 5. Jaarverslag penningmeester;
 6. Jaarverslag kantinebeheer;
 7. Verslag kascommissie: Bettina Hüniken, Stefan Lammers en Egbert Darwinkel.
 8. Benoeming leden kascommissie;
 9. Jaarverslag PR en Sponsoring;
 10. Jaarverslagen afdelingen;
 11. Introductie nieuwe sponsoren;

 

PAUZE

 

 1. Kantineprijzen/contributies;
 2. Begroting 2016-2017;
 3. Bestuursverkiezingen hoofdbestuur:                            Aftredend

Voorzitter                                           Arie Dallinga                  2017

Secretaris                                            Vacature                          2016

Penningmeester                                Andries van der Hoek  2017

Kantinebeheer                                   Joke Zijlstra                    2016

PR/Sponsoring                                  Margriet Nienhuis         2017

Afdeling voetbal                                 Roelof Leuning

Afdeling gymnastiek/volleybal       Siep Diemer

Afdeling wandelen                            Silvia Zuideveld

Afgelopen seizoen zijn de notulen verzorgd door Anita Karstens.

Inmiddels heeft zij zich bereid verklaard om de vacature van secretaris in te vullen.

Voorstel vacature secretaris:               Anita Karstens

Aftredend en herkiesbaar:                  Joke Zijlstra

15.Sportaccommodaties;

16. Rondvraag;

17. Sluiting.

 

NB.

Graag willen wij een ieder attenderen op agendapunt 15: sportaccommodaties.

Op deze vergadering presenteren wij o.a. het huidige bouwplan van ons sportgebouw, de investeringsbegroting, het dekkingsplan en een overzicht van de meerjarenbegroting.

Na deze presentatie en het beantwoorden van mogelijke vragen willen wij de vergadering verzoeken akkoord te gaan met dit bouwplan, de financiering en de meerjarenbegroting.

Voor de Sport Vereniging Tynaarlo een belangrijk moment en derhalve hopen en rekenen wij op een grote opkomst.

 

Een half uur voor aanvang van de vergadering liggen de jaarverslagen ter inzage in de kantine.

 

JAARVERSLAG GYMNASTIEK SVT 2015-2016

Bestuur:

Het afgelopen seizoen was  de samenstelling van het bestuur als volgt:

Siep Diemer, voorzitter, sinds 30-05-2005,

Hielke Martens, penningmeester, lid sinds 01-06-2010,

Liesbeth Kamphuis, wedstrijd- en juryzaken, sinds 01-09-2007,

Dineke Klaassens, PR en algemeen lid, sinds 01-07-2010,

Mea Kievit doet per 01-09-2012 de ledenadministratie van de gymnastiekvereniging,

Gabriella  Kats, secretaris, lid sinds 1-11-2014.

Leiding:

Anja Leiting: turnlessen voor de selectiegroep meisjes en dames en de jongens en de Air Flow en Co-groep.

Rosalie Kranenburg : meisjesgymnastiek voor de groepen 5-8.

Anouk Haaijema: gymnastieklessen voor de kleuter- en peutergroepen, groep 3 en 4  en de jongensgymnastiek.

Marleen Kamphuis geeft op woensdagavond training aan de damesconditiegroep.

Menno Geerligs: volleyballessen op maandagavond.

De gymnastiekvereniging heeft  104 betalende leden voor de gymnastiek.

ALGEMEEN:

Website:

De vernieuwde website is dit seizoen goed van de grond gekomen. Eind 2015 is onder de verschillende tabbladen alle informatie te vinden over de afdeling gymnastiek. Zoals wedstrijdschema’s, lesindelingen, nieuwsberichten, enz.

Uitvoering:

Op 1 en 2 april 2016 heeft de tweejaarlijkse uitvoering weer plaats gevonden. Met als thema “Rio de Tynaarlooooo”. Mede dankzij de hulp van vele vrijwilligers is in de week ervoor veel werk verzet en een prachtige entourage neer gezet. Vrijdagavond was volledig uitverkocht en zaterdag matinee vrijwel ook. De kinderen en de dames van de conditiegroep hebben geweldige acts neergezet! Het zag er weer zeer professioneel uit, mooie choreografie bij de acts, Holland Ranja House waar de interviews werden afgenomen met de sporters en nog betere kwaliteit van licht en geluid.

Gymzaal:

De gymzaal blijft voor Tynaarlo behouden. Op dit moment is de Gemeente bezig om samen met Stichting Baasis een plan te maken welke volgorde en planning gehanteerd gaat worden. Afdeling gymnastiek/turnen, volleybal en wandelen zetten in om naast een nieuwe gymzaal een ruimte te behouden waar zowel Stichting Baasis als ook SVT gebruik van kunnen maken. Dit is nodig omdat het dorpshuis zal verdwijnen op de locatie waar het nu staat.

Jongensturnen:

Vanaf dit seizoen hebben we de jongens in de gelegenheid gesteld ook op zaterdag mee te trainen op hetzelfde tijdstip als de meisjes. Dit om de kwaliteit van het jongensturnen te verhogen. Een aantal jongens maakt van deze optie gebruik en traint dus 2x in de week.

I-pad:

Van de opbrengst van de geraniumactie is een I-pad aangeschaft. Deze wordt tijdens de lessen voor verschillende doeleinden gebruikt. Oa om de kinderen te kunnen laten zien hoe oefeningen gaan. Een grote aanwinst voor de lessen.

Nieuwe juryleden:

De vraag naar meer/nieuwe juryleden groeit. Mede doordat leiding vaker als begeleiding moet optreden tijdens wedstrijden, ontstaat er een tekort. Afgelopen jaar hebben Bert Zuurd en Marleen Kamphuis de jurycursus voor herenwedstrijden gehaald en Rosalie Kranenburg turnen dames 1. Dat is heel fijn. Toch proberen we ouders te enthousiasmeren voor het volgens van een jurycursus.

Geraniumactie:

Deze was ook dit jaar weer zeer succesvol. Voor het eerst zijn de geraniums besteld en geleverd bij Cinsu in Vries. Dit is goed bevallen. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers is er goed verkocht. Vrijdagavond is hiermee al een start gemaakt, zodat op zaterdagochtend nog maar een paar straten gedaan hoefde te worden en de nabestellingen. Een goed concept.

OVERIGE GYMNASTIEKACTIVITEITEN:

Het grote gymnastiekfeest:

Heeft dit jaar niet plaats gevonden ivm de uitvoering.

Beweegdiploma:

Ook dit jaar hebben kinderen weer hun beweegdiploma gehaald en wel op 1 juli 2016.

Kinderen die vorig Beweegdiploma 1 hebben gehaald, hebben dit jaar geoefend voor Beweegdiploma 2. Deze 7 deelnemers zijn geslaagd voor hun diploma 2:

Femke de Jong, Tim Westerbeek, Raphano Latuperissa, Mark Sloots, Elin van Wijk, Sem Dragstra en Lena Krizons.

En natuurlijk zijn er ook kinderen die dit jaar begonnen zijn met de oefeningen van het Beweegdiploma en de volgende 8 kinderen zijn geslaagd voor Beweegdiploma 1:

Ray Bunt, Roan Veendijk, Bjorn Lampe, Phil Blok, Teun Dijkstra, Renzo Stevens, Sem Geerligs, Ellis Holman, Feline Themmen, Kester Vos en Esmee Bakema.

Clubkampioenschappen:

Ook de clubkampioenschappen hebben weer plaats gevonden. Meisjes en jongens van de gymnastiek en jongens turnen op vrijdagmiddag en –avond 1 juli 2016 en meisjes turnen op zaterdagochtend 2 juli 2016. Over beide dagen verspreid waren er 49 kinderen die vol enthousiasme en gezonde strijdlust hun kunnen lieten zien op een sportieve wijze.

Uitslagen:

Meisjes gymnastiek groep 2 t/m 4:

1e Dorien Veenhuizen

2e Bindy van Dijk

3e Dana Geerligs

Meisjes gymnastiek groep 5/6:

1e Bailey op ‘t Eijnde

2e Marit Homan

3e Marieke Timmer

Meisjes die nu gymnastieken, maar op turnen hebben gezeten:

1e Suze Meijering

Meisjes gymnastiek groep 7/8:

1e Maud Venema

2e Daniek Lampe

3e Paulien Lampe

Meisjes voorbereidend turnen:

1e Dewi Dijkstra

2e Gwen de Lange

3e Kiki Trommel

Jongens gymnastiek groep 2/3:

1e Cas Meijering

2e Ben Sloots

3e Finn Blok

Jongens gymnastiek groep 5 t/m 8:

1e Marten Leiting

Jongens turnen:

1e Mart Notermans

2e Jako Zuurd

3e Alex Rona

Meisjes turnen (verplichte oefenstof):

1e Nora Pesman

2e Nikeh Boer

3e Sosha Dijkstra

Meisjes turnen (vrije oefenstof):

1e Lianne Vroom

2e Dewi Boijenga

3e Inge Enting

Groepsspringwedstrijd in Smilde op 31 oktober 2015

Vijf turnsters ( Jade Klaassens, Jolein Kiewit, Inge Enting, Lianne Vroom en Dewi Boijenga (die helaas ivm een trampolinewedstrijd verstek moest laten gaan)) wilden voor het eerst meedoen met een groepsspringwedstrijd. Dit is heel wat anders dan een gewone wedstrijd, want er wordt hierbij bijvoorbeeld geturnd met minitrampoline op en over het paard, met een plank op en over een kast, op de minitrampoline en lange mat. En ze vormen hierbij samen een team dat zo goed en netjes mogelijk de sprongen moet laten zien aan de jury.

Dat het podium niet werd gehaald, was op gerekend. Maar het was een hele mooie ervaring.

Turngala Leek:

Op zaterdag 7 november 2015 vond het Turngala weer in Leek plaats. Vier turnsters en 5 belangstellenden hebben wederom genoten van een avond vol spectaculaire en afwisselende acts en de bekende turn(st)ers.

 ANDERE BELANGRIJKE ACTIVITEITEN IN HET SEIZOEN 2015-2016

Onderlinge wedstrijd VAKO/ZGV/SVT:

Ook dit jaar is het weer gelukt een  onderlinge turnwedstrijd te organiseren tussen onze samenwerkende gymnastiekverenigingen. Vanuit SVT deden 10 turnsters mee, vanuit VAKO ook 10 en vanuit ZGV 8 turnsters.

Uitslagen:

D2 instap en pupil 1:

1e Nora Pesman                                                                                                                                                     2e Lieselotte Vos                                                                                                                                                    3e Isa Boerema

D2 pupil 2 en jeugd 1:

1e Zahra Elbadawy                                                                                                                                                 2e Lisa Scheepstra                                                                                                                                                 3e Nadra Elbadawy

C en 3 junior en senior:

1e Lisette Hof                                                                                                                                                          2e Marielle Ottens                                                                                                                                                 3e Quincey Vink

E en F jeugd 2 en junior:

1e Inge Enting                                                                                                                                                         2e Jade Klaassens                                                                                                                                                   3e Jolein Kiewit

D 1 pupil 1 en 2 en instap:

1e Iris Gordijn                                                                                                                                                         2e Dali Schmolzer                                                                                                                                                   3e Sosha Dijkstra

N 3 en 4 jeugd en pupil 1:

1e Sam de Keijzer                                                                                                                                                   2e Chantal Mulder

 Onderlinge wedstrijd georganiseerd door Turngroep Noord:

Op 14 mei 2016 vond de onderlinge wedstrijd met Turngroep Noord plaats in Vries. Dit is een wedstrijd speciaal voor aanstormende talentjes. Dit jaar helaas geen SVT-leden die bij de eerste drie eindigden. Maar wedstrijdervaring opdoen, is bij deze wedstrijd hoofddoel.

Wedstrijden van de turnselectie, georganiseerd vanuit de KNGU:

Damesselectie:

Dit  jaar turnden  onze meisjes in RWS-B -Noord:

 • 23-01-16 Westerbork

Inge Enting wint een gouden medaille, Jade Klaassens een bronzen medaille, Jolein Kievit ook een bronzen medaille, Nora Pesman haalt een zilveren medaille en Sosha Dijkstra een bronzen medaille.

 • 09-04-16 Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Een groen-wit podium: 1 Jade Klaassens, 2 Dewi Boijenga, 3 Inge Enting (en 4 Lianne Vroom!). En bij de instappers behaalde Nora Pesman een bronzen medaille.

 • 23-04-16 Drents Kampioenschap in Peize

Jade Klaassens neemt een zilveren medaille mee naar huis en Nora Pesman een bronzen medaille.

 • 21-05-16 Toestelfinales in Dalen

Nora Pesman haalt een gouden medaille op de balk, Sosha Dijkstra een zilveren medaille op balk, Dewi Boijenga een bronzen medaille op sprong en een bronzen medaille op brug en Inge Enting een zilveren medaille op brug.

Herenselectie

Voor de heren werden drie KNGU-wedstrijden georganiseerd voor niveau 11-15:

 • 16-01-16 Meppel

Helaas geen medailles mee naar Tynaarlo.

 • 19-03-16 Wildervank

Ook dit keer geen medailles voor de heren van SVT.

 • 04-06-16 Clubteamwedstrijd in Leek

Namens SVT deden Alex Rona, Sil Geugien, Jako Zuurd, Aljan Leiting en Mart Notermans mee. De heren werden 8e  van de 13 teams.

Dankzij onze juryleden konden alle turnsters en turners meedoen aan de wedstrijden: Janny Hoving,  Greetje Panman, Bert Zuurd, Marleen Kamphuis, Hielke Martens,  Liesbeth Kamphuis en Rosalie Kranenburg.

 EXTRA INKOMSTEN VOOR DE GYMNASTIEKVERENIGING

Een van de acties om extra inkomsten te werven was ook dit jaar weer de Geraniumactie in het weekend van Moederdag. Dit jaar voor de 8ste keer. De geraniums kunnen d.m.v. voorinschrijving besteld worden, maar kunnen ook op vrijdagavond of zaterdagochtend gekocht worden wanneer er met  auto’s met aanhangers door het dorp gereden wordt.

Afgelopen jaar heeft de omnivereniging vele avonden de hoofdtribune van de TT-baan gesopt en geveegd. Een deel van deze data zijn gedaan door de vrijwilligers van de afdeling gymnastiek en volleybal en in samenwerking met VAKO en ZGV. Dit levert extra inkomsten op voor de omnivereniging en dus ook voor de afdeling gymnastiek en volleybal.

 

September 2016, Gabriella Kats

 

Jaarverslag afdeling voetbal senioren S.V. Tynaarlo seizoen 2015/2016

Het bestuur afdeling voetbal, bestaande uit 7 bestuursleden, hebben in totaal 10 keer vergaderd op de eerste dinsdag van de maand. Er zijn wederom veel besluiten genomen en het was een dubbel actief jaar voor het bestuur vooral de laatste paar maanden.

Op voetbalgebied was het een seizoen zonder een 1e elftal maar met een goed 2e elftal. Achteraf was het besluit van het bestuur om geen 1e elftal in te schrijven voor de standaard 5e klasse een wijs besluit. De elftallen waren nu goed bezet op de zondag en het 2e elftal is zelfs kampioen geworden in hun klasse. 17 jaar geleden was er voor het laatst een team kampioen geworden bij de senioren, top prestatie.

Het 2e elftal wist het tot het eind van het seizoen spannend te houden maar in een onderling treffen met GRC Groningen en Lewenborg bleken zijn tocht het sterkst dit seizoen. Geen wedstrijd verloren, 2 keer gelijk gespeeld. Het 2e elftal werd met een klinkende 13-0 overwinning op LEO Loon kampioen op eigen bodem en dat is goed gevierd.

Jan Erik Blaauw heeft de training verzorgd voor het 2e elftal soms met aanvulling van de A junioren. Alleen op donderdagavond. Er was goed overleg tussen trainer A jeugd en Jan-Erik over de in te vullen trainingen. Het was ook de bedoeling van het bestuur om de  A junioren goed voor te bereiden op het seizoen 2016/2017 want dan wil Tynaarlo wel weer uitkomen in de standaard 5e klasse. De A junioren van aankomend seizoen gaan dan volledig over naar de senioren waardoor je ook weer met aanvulling van spelers van het 2e elftal een goed representatief elftal kan neerzetten die kan meedraaien in de 5e klasse en misschien ook nog wel om de prijzen. Dat is het plan waar het bestuur zijn zinnen op heeft gezet, toekomst. Met het beeld op de toekomst zijn er al veel oefenwedstrijden gespeeld tegen 1e elftallen uitkomend in de standaard 5e klasse en niet onverdienstelijk. Voor volgend seizoen gaat Jan Hollander de training verzorgen van de 1e selectie op de dinsdag en donderdagavond. Bert de Boer, nu nog trainer A junioren, zal leider worden van Tynaarlo 1. Jan Erik heeft besloten om tijdelijk even als trainer te stoppen. Wel blijft hij nog voetballen in het 4e elftal. Jan Erik bedankt voor je vele jaren inzet als trainer, leider en coach en hopelijk zien we jou in de toekomst nog weer op de velden terug als trainer.

Voor de overige senioren elftallen was het een seizoen waarin het 4e goed kon meekomen en het 3e eindigde waar het hoort, de best van de rest. Het 4e elftal kon in het begin van de competitie goed meekomen met de andere teams maar haakte in de 2e seizoenshelft af. Gieten was uiteindelijk de beste, Tynaarlo 4 werd 6e.

Tynaarlo 3 draaide een wisselvallig seizoen toch werden ze nog 8e met 24 punten 1 punt meer als seizoen 2014/2015. HSC was van deze competitie het sterkst. De elftallen 2, 3 en 4 komen volgend seizoen uit in de reserve 6e klasse.

De eindstanden van de senioren elftallen als volgt:

Tynaarlo 2        : 50 punten, plaats 1

Tynaarlo 3        : 24 punten, plaats 8

Tynaarlo 4        : 35 punten, plaats 6

Naar aanleiding van de eindstanden van alle senioren elftallen komen we tot de conclusie dat SV Tynaarlo een goed maar ook sportief seizoen heeft gedraaid.  Bestuurlijk, organisatorisch en financieel zit de vereniging goed in elkaar en mogen we trots wezen op de SV Tynaarlo. Heel veel mensen hebben zich ingezet voor Tynaarlo en om niemand te vergeten wil ik namens het voetbalbestuur alle vrijwilligers bedanken die zich dit jaar weer enorm hebben ingezet voor de club.

Ik wens iedereen een fijne zomer toe en tot ziens in het nieuwe seizoen waarin we met zijn allen weer een leuk, sportief en vooral een gezellig seizoen 2016 / 2017 tegemoet gaan met, ik hoop, een goed presterende Tynaarlo 1.

Met vriendelijke groet,

Alfred Holman, secretaris afdeling voetbal

 

JAARVERSLAG AFDELING JEUGDVOETBAL 2015-2016.

Jeugdcommissie:

De jeugdcommissie, bestaande uit  Harold Darwinkel , Elvira van Hattum, Cynthia Schenk en Pytrik Notermans,  had om de twee maanden overleg over allerlei  jeugdactiviteiten. Deze commissie zorgt er voor dat er naast het invullen het “ jeugdbestuurslid van dienst “ er jaarlijks een aantal activiteiten worden georganiseerd voor de jeugd van de afdeling voetbal.

Een vijfde en/of zesde persoon zou wenselijk zijn. Met die achtergrond is er een oproep geplaatst  in het sportkrantje. Daar is ook reactie op gekomen en zelfs een nieuw lid. Helaas nemen we wel afscheid van Elvira. Zij blijft echter nog steeds betrokken bij de club maar dan in de vorm van begeleider van een jeugdteam.  Dan blijft het welkom om er een extra lid aan toe te voegen. In het vorige verslag is aangegeven dat het invullen van de functie van “Jeugdbestuurslid van de dag” een zware belasting was voor de leden van de jeugdcommissie en vaak ook een drempel om toe te treden. In overleg met de leiders van de verschillende jeugdteams is afgesproken dat de dienst niet meer de  hele dag is maar tot uiterlijk 11.00 uur. Dit omdat bij de oudere teams onze inzet  veelal niet nodig was en vaak zelfs overbodig. De jeugdcommissie heeft een To Do-lijst gemaakt en hierdoor kunnen de leiders van het laatst spelende team de afsluiting prima zelf doen.

De activiteiten:

Rabobank Kabouter toernooi

We starten sinds vorig jaar het seizoen met een toernooi wat nog steeds de naam Rabobank Kaboutertoernooi draagt maar waar naast de allerjongsten ook F-junioren mee doen met maximaal 2 jaar speelervaring. Deze worden succesvol georganiseerd waarbij ZFC Zuidlaren en VAKO meedoen als hofleverancier. Er wordt lekker en sportief gevoetbald met een ijsje als beloning. De Rabobank is hiervan de hoofdsponsor.

Grote Clubactie

Deze jaarlijkse terugkerende activiteit was een enorm succes en heeft een recordbedrag opgeleverd van € 960,-. Nieuw was dat er alleen maar werd gewerkt met automatische incasso waardoor we alle jeugdteams hebben kunnen inzetten. Voorgaande jaren waren het vaak de C-junioren die een zaterdag op stap gingen en moesten wij als commissie “gokken” hoeveel we dachten te gaan verkopen. Nu werkten we met bonnenboekjes waarmee elk jeugdlid op stap kon.

Zaalvoetbal

De F, E, D en MD1 hebben afgelopen winter mee gedaan aan de zaalvoetbalcompetitie. De meiden D en de F1 zijn daarbij kampioen geworden.

SVT Jeugd zaaltoernooi

Het eerste weekend van januari zijn de F t/m C teams weer onderling de strijd aan gegaan in de zaal. De Kamp in Vries is hiervoor traditioneel het strijdtoneel. De spelers worden per leeftijdscategorie door elkaar gehusseld waardoor er verrassende teams en uitslagen ontstaan.

Ouder-Kind voetbal

Zoals elk jaar eindigen we nu ook weer met een korte, maar vaak hevige , strijd tussen de generaties. De ouders zijn weer fanatiek de strijd aan gegaan met hun kroost en dat leverde wisselende resultaten op. Gelukkig vierde overal het plezier de boventoon. De afsluitende BBQ was een welkome beloning. Het weer was perfect!

Wedstrijdsecretariaat:

Het wedstrijdsecretariaat voor de jeugd wordt gedaan door Ineke en Rene Veldman. Zij maken een planning voor de wedstrijden, het indelen van de kleedkamers en de indeling voor de scheidsrechters.Verder zijn zij de contactpersonen tussen onze jeugdelftallen en de KNVB .

Jeugdscheidsrechters:

De wedstrijden die door hun gefloten worden zijn van de F en E junioren. Het vinden van scheidsrechters voor de oudere jeugd is lastiger, het afgelopen seizoen is er vaak een beroep gedaan op dezelfde personen, waardoor het gevaar ontstaat dat het voor deze personen op een gegeven moment een belasting gaat worden. Het is en blijft lastig maar we zijn het seizoen weer doorgekomen ook mede dankzij de senioren leden die af en toe een wedstrijdje floten.

Wedstrijdformulieren:

We werken nu 2 jaar met het digitale wedstrijdformulier. De uitslagen worden na akkoord van leiders en scheidsrechter digitaal verzonden en het werkt goed.

Activiteiten:

Veldvoetbal:

Afgelopen seizoen zijn we uitgekomen met een A1, B1, C1, D1 ,E1, E2 ,F1, F2, MB1, MD1 en MC1  elftal. De meeste elftallen draaiden mee in de middenmoot en een we hadden zelfs kampioenen.

De elftallen voor het volgende seizoen zijn weer ingeschreven. We zijn volgend seizoen voorzien van B t/m F junioren, meisjes D, C en zelf een dames 1. Helaas door een jong Tynaarlo 1 bij de senioren hebben we geen A junioren.  Volgend seizoen weer een druk ochtend en middag programma.

Dispensatie:

Het komend seizoen wordt weer het maximale toegestane dispensaties aangevraagd om een B – elftal uit te laten komen op de zaterdag.

Wedstrijdsecretariaat jeugd en jeugdbestuur.

 

JAARVERSLAG VOLLEYBAL SVT SEIZOEN 2015-2016

Algemeen:

Elke maandag wordt er getraind onder leiding van Menno Geerligs. Door zwangerschappen en blessures trainen de beide groepen op hetzelfde tijdstip.

Het aantal leden blijft wel hetzelfde en intussen zijn er 2 mannen lid!

Wedstrijden:

Beide teams hebben dit jaar weer meegedaan aan de wedstrijden georganiseerd door Recreatievolleybal Assen. SVT1 is net geen eerste in de poule geworden. SVT2 is dit jaar een klasse omhoog gegaan, maar heeft het in die klasse moeilijk gehad zijn als laatste geëindigd helaas. Voor het komende seizoen zijn er weer twee wedstrijdteams opgegeven.

Nieuwe kleding:

Voor beide wedstrijdteams zijn er nieuwe wedstrijdshirtjes aangeschaft met het logo van sponsor Olthof Interieur erop. Alle volleybaldames zijn betrokken geweest bij de keuze van de shirts en ze bevallen dan ook zeer goed!

Acties:

De afdeling Volleybal heeft zich ook dit jaar weer aangesloten bij de geraniumactie en soppen en vegen van de hoofdtribune van de TT-baan van Gymnastiek aangesloten. De intentie om als volleybalafdeling een eigen actie te organiseren is gezien het ledenaantal niet realistisch.

Beachvolleybaltoernooi:

Op 22 augustus 2015 vond de tweejaarlijkse Beachparty plaats bij het Natuurbad. Terugkerend onderdeel is het beachvolleybaltoernooi georganiseerd door een aantal leden van de afdeling Volleybal. Met 24 teams was dit wederom een “uitverkocht” toernooi.

Ivm meerdere festiviteiten in de weekenden van augustus 2016 is besloten om het beachvolleybaltoernooi van 2016 te houden op zaterdag 9 juli 2016. Dit had wel tot gevolg dat meerdere “vaste” teams moesten afzeggen ivm vakanties. De teller bleef dit keer dan ook steken op 20  teams. Ook deze dag verliep weer heel sportief en gezellig. Met de finale op het vaste beachvolleybalveld blijft het beachvolleybaltoernooi een succes!

September 2016, Gabriella Kats

 

JAARVERSLAG AFDELING WANDELEN 2015/2016

Het bestuur:

Voorzitter           : Klaas Boonstra

Secretaris           : Silvia Zuideveld

Lid                          : Gerrit Lampe

Lid                          : Frederiek Mulder-Seubring

Lid                          : Roslyn Zuideveld

 

In het seizoen 2015/2016 is de samenstelling van het bestuur niet veranderd. Wij zijn blij met deze groep mensen de jaarlijkse wandeltochten en Avond4daagse te kunnen organiseren. Naast het bestuur heeft de afdeling wandelen een vaste groep vrijwilligers om op terug te vallen. Deze groep is heel belangrijk anders kun je geen wandelevenementen organiseren.

Op 7 november 2015 was onze winterwandeltocht vanuit het café het Witte Huis te Zeegse. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement. Er waren 386 wandelaars op af gekomen. De weers-voorspellingen waren niet zo goed en daarom waren er waarschijnlijk minder wandelaars dan de voorgaande jaren. De paden waren hier en daar wat drassig maar men vond de routes mooi en de omgeving prachtig. De afstanden van de wandelroutes zijn 5, 10, 15 en 20 km.

Onze jaarlijkse wandeltocht vanuit het dorpshuis ‘t Achterhoes te Tynaarlo werd op 16 april 2016 gehouden. Wij mochten 498 wandelaars inschrijven. Wij waren heel blij met dit aantal omdat het eerst wat regenachtig weer was. De wandelaars kunnen kiezen uit de volgende afstanden: 5, 10, 15, 20, 30 en 40 km.

Van 13 t/m 16 juni werd onze Avond4daagse gehouden. Er waren 172 wandelaars tegen 159 wandelaars vorig jaar. Via de basisschool hadden 99 kinderen zich aangemeld. Daarnaast zijn er ook veel individuele wandelaars. Dit jaar waren er nieuwe medailles verkrijgbaar voor de nummers 1 tot en met 10 in verband met de nieuwe benaming van de landelijke wandelbond nl. Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN). De kinderen vonden ze prachtig en daar gaat het om.

Wij hebben als wandelvereniging SV Tynaarlo nog drie leden. Dit zijn Froukje van der Meulen, Janny Kregel en Maartje Oudijk. De dames nemen deel aan diverse wandeltochten van andere wandelverenigingen en aan de wandeltochten en Avond4daagse die wij zelf organiseren.

©2019 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

of

Log in met uw gegevens

Forgot your details?

Spring naar toolbar