Agenda Algemene ledenvergadering afdeling voetbal

Uitnodiging aan alle leden van de afd. voetbal om op maandag 19 juni 2017 de algemene ledenvergadering bij te wonen. Dit is tevens een uitnodiging aan het Hoofdbestuur van SVT om deze vergadering te bezoeken.

Plaats:                  Café Centraal

Aanvang:            20.00 uur

De agenda voor deze vergadering ziet als volgt uit:

 

 1. Opening door voorzitter Roelof Leuning
 2. De notulen van de alg. ledenvergadering d.d. 7 juni 2016 liggen ter inzage in de zaal van café Centraal vanaf 19.30 uur

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

Elftalopgave veld + zaalvoetbal 2017/2018

Verzorging van de trainingen

 1. Jaarverslag secretaris seizoen 2016/2017
 2. Jaarverslag penningmeester seizoen 2016/2017
 3. Verslag kascommissie: Jilje Scheeringa en Gerco Brands
 4. Verkiezing kascommissie:

        Aftredend:                        Jilje Scheeringa

        Voorstel:                            Evert Frieman

       Voorstel reserve:            Vacant

 1. Begroting penningmeester seizoen 2017/2018

                                       PAUZE

 1. Jeugdcommissie

Pytrik Notermans, Rene en Ineke Veldman (wedstrijd secretariaat jeugd), Cynthia Schenk, Harold Darwinkel, Elvira van Hattum.

         Aftredend: geen                                             Voorstel vacature: geen

 1. Verkiezing TC junioren
 2. Verkiezing TC senioren
 3. Verkiezing bestuursleden                                                                   Aftredend

Voorzitter                                          Roelof Leuning                                 2019

Secretaris                                           Alfred Holman                                  2018

Penningmeester                               Albert Raven                                     2018

Vice-voorzitter                                   Henk Westerhof                              2018

Lid                                                       Arie Dallinga                                    2017

Lid                                                        Luit Wierenga                                  2019

Lid                                                       Egbert Leiting                                   2019

     Aftredend en herkiesbaar:                         Arie Dallinga

     Tussentijds afredend en niet herkiesbaar: Luit Wierenga

     Voorstel vacature lid bestuur: Vacant

 1. Verkiezing afgevaardigde naar hoofdbestuur (elk jaar)

         Aftredend en herkiesbaar: Roelof Leuning

 1. Verkiezing toernooi/activiteiten commissie
 2. Leiting, E. Freeman, M. Drent, J.E. Blaauw.

         Aftredend: geen

 1. Verkiezing verlotingscommissie: Vacant
 2. Accommodatie
 3. Woordje van de voorzitter
 4. Rondvraag: Leden, die iets te vragen hebben aan het bestuur kunnen dit schriftelijk indienen bij de secretaris afdeling voetbal, Alfred Holman, Lindenstraat 11, alfredholman@home.nl, zodat het bestuur voor de vergadering de vragen kan doornemen en overleggen.
 5. Sluiting.

 

 

 

 

 

 

 

©2020 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

of

Log in met uw gegevens

Forgot your details?