Inschrijfformulier voorbereidend turnen en turnen

Hallo enthousiaste gymnast,

Jij wilt dus niet alleen gymnastiekles, maar je wilt meer. De afdeling gymnastiek kent naast de traditionele gymnastiekles nog extra mogelijkheden te weten; * Voorbereidend turnen * Turnen

Naam + Vlr : ______________________ Voornamen : ________________________ Adres : ___________________________________________________________

Geb. Datum : ______________________ Plaats : ________________________

Telefoon nr. : ______________________ Mobiel : ________________________

Ook lid afd. : ______________________ E-mail adres : ______________________

Voor deze sporten geldt een aanvullende contributieregeling die hieronder staat vanwege duurdere zaalhuur in een echte turnhal, extra toestellen en inschrijfgelden voor wedstrijden. Voorbereidend turnen of turnen zijn dus extra sporten. Ze worden niet aangemerkt als tweede sport binnen SVT. Bij bovenstaande sporten moet je al lid zijn van SVT afdeling gymnastiek. Zie voor deze contributies ons clubblad of www.svtynaarlo.nl. Het lidmaatschap wordt automatisch ieder jaar verlengd. Opzeggen kan per 1 januari en per 1 juli. Je mag 2 x gratis een les bijwonen en daarna bekijkt de leiding of je in aanmerking komt om je op te geven dmv dit formulier.

Contributiebedragen zijn per maand Aankruisen welke dag Voorbereidend turnen meisjes ( 1x per week) € 14,00 0 maandag 0 donderdag Voorbereidend turnen meisjes ( 2 x per week) € 21,00 Turnen jongens/meisjes (1 x per week) € 14,00 0 dinsdag 0 zaterdag Turnen meisjes/jongens (2 x per week) € 24,00 S.v.p. aankruisen welke sport 0 Voorbereidend turnen (1 x per week) 0 Voorbereidend turnen ( 2 x per week) 0 Turnen jongens/meisjes (1 x per week) 0 Turnen meisje/jongens (2 x per week) * Ik machtig hierbij SVT afd. Gymnastiek om de contributie per maand automatisch te incasseren

van NL ……………………………………………… Handtekening: ……………………………………………………

Voor inlichtingen over contributies kunt u contact opnemen met onze gymledenadministratie: gymledenadm.svt@outlook.com Het kan zijn dat er foto’s worden gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen. Als u het hier niet mee eens bent graag schriftelijk melden op bovenstaand mailadres.

Deze aanmeldingsbrief graag de volgende les bij de leiding inlever en!

©2021 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

of

Log in met uw gegevens

Forgot your details?