inschrijfformulier gymnastiek

Sportvereniging TYNAARLO Aanmelding- en Machtigingsformulier

Afdeling: Gymnastiek/Volleybal (SchoolGroep ____) Donateur/Lid m.i.v.: ____-____-_____ . ___________________________________________________________________________ Betaling contributie via Lidnummer : __________(niet invullen) machtiging aan S.V.T. door:

Naam + Vlr : ______________________ Naam + Vlr* : ________________________

Voornamen : ______________________ Adres : ________________________

Geb. Datum : ______________________ Plaats : ________________________

Adres : ______________________ Telefoon nr. : ________________________

Postcode : ______________________ IBAN banknr*. : NL______________________

Woonplaats : ______________________ Clubblad : Ja / Nee

Ook lid afd. : ______________________ Handtekening : _______________________*

E-mail adres : ______________________ (event. ouders)

* Ik machtig hierbij S.V.T. om de contributie per maand van mijn rekening af te schrijven.

Dit formulier inleveren bij de leiding van de gymgroep waar u het lid voor inschrijft of mailen.

Contributieberekening:

1e sport Voetbal/Gymnastiek/Wandelen/Volleybal

Jeugdleden tot 10 jaar € 9,50 per maand Jeugdleden van 10 tot 16 jaar € 10,50 per maand Seniorleden vanaf 16 jaar € 13,50 per maand

Voor elke extra sport Voetbal/Gymnastiek//Wandelen/Volleybal Jeugdleden tot 16 jaar € 3,50 per maand Seniorleden vanaf 16 jaar € 4,75 per maand

De vermelde bedragen zijn incl. de Bondscontributie van de KNGU. Voor voorbereidend turnen en turnen is een apart inschrijfformulier beschikbaar bij de leiding

Clubblad voor leden per huisadres € 1,25 per maand Donateur € 15,- per jaar. Voor inlichtingen over contributies kunt u contact opnemen met onze gymledenadministratie: gymledenadm.svt@outlook.com Tevens verklaart hierbij de ouder/verzorger zich aan te melden voor vrijwillige hulp bij:

Geraniumactie ͏ / Gymnastiekuitvoering ͏ / TT-baanvegen ͏ / Jureren ͏ / Kantinedienst ͏

Minimaal 1 activiteit aankruisen, want SVT kan de contributies laag houden door haar vrijwilligers !!

©2021 Sportvereniging Tynaarlo. Alle rechten voorbehouden.

of

Log in met uw gegevens

Forgot your details?